İngilizce Saatler Konu Anlatımı (AM, PM, O’clock)
İngilizce Saatler Konu Anlatımı (AM, PM, O’clock)

İngilizce'de saati söylemenin bir 3 türlü yolu vardır. Bunların 2'si tam saatleri söylemek için kullanılır yani "Saat 3, Saat 5" demek gibi. O'Clock Yapısı Kullanımı ve Örnekleri O'clock...

As Adjective As Konu Anlatımı
As Adjective As Konu Anlatımı

As Adjective As, İngilizce'de iki şeyi karşılaştırırken aynı veya aynı değil demek için kullanılır. Örnek verelim, Örn/ Ali Cevdet kadar çalışkandır....

Superlative Adjectives Konu Anlatımı
Superlative Adjectives Konu Anlatımı

Superlative Adjectives, bir grubun veya topluluğun içerisinde "en ___" sıfatlısını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, en akıllı, en hoşgörülü, en dürüst şeklindeki sıfat ifadeleridir. Bir toplul...

Need to, Needn’t Konu Anlatımı
Need to, Needn’t Konu Anlatımı

İngilizce'de Need, "ihtiyacı olmak, gerekmek, lazım olmak" anlamlarına gelen bir fiildir ve isimler ile kullanılır. Örnek cümle verelim ve daha iyi anlayalım.

Have to, Has to Konu Anlatımı – Kullanımı – Örnekleri
Have to, Has to Konu Anlatımı – Kullanımı – Örnekleri

İngilizce'de Have to, kendi elinde olmayan bir zorunluluk cümlelerinde kullanılır. Yani bir zorunluluk var ancak bu zorunluluğu bir başkası bize dayatıyor. Have to'nun Kullanıldığı Yerler...

In spite of, Despite Konu Anlatımı (Bağlaçlar)
In spite of, Despite Konu Anlatımı (Bağlaçlar)

İngilizce'de In spite of ve Despite, isimle cümleyi birbirine bağlar ve (-e rağmen) anlamı verir. İki cümleyi birbirine bağlarken kullanılmazlar. Bazı fiiller "-ing" takısı alarak ...

Nevertheless, However Konu Anlatımı (Bağlaçlar)
Nevertheless, However Konu Anlatımı (Bağlaçlar)

İngilizce'de Nevertheless ve However, iki cümleyi birbirine anlam olarak bağlar ve (Yinede, Ancak, Buna rağmen) anlamları verir. Ancak gramer olarak bağlam...

Although, Even though, Though Konu Anlatımı (Bağlaçlar)
Although, Even though, Though Konu Anlatımı (Bağlaçlar)

İngilizce'de Although, Even though ve Though iki cümleyi birine bağlar ve (-masına rağmen, -dığı halde) anlamını verir. Burada gramer olarak dikkat etmemiz gereken konu birbirine b...

Comparative Adverbs Konu Anlatımı
Comparative Adverbs Konu Anlatımı

Comparative Adverbs, bir fiilin diğer bir fiilden "daha ___" olmasını belirten karşılaştırma zarfıdır. Örneğin, "daha hızlı koşar, daha iyi okur, daha yavaş sürer" gibi.

Comparative Adjectives Konu Anlatımı
Comparative Adjectives Konu Anlatımı

Comparative Adjectives, karşılaştırma sıfatlarıdır ve herhangi iki nesnenin diğerinden "daha ___" olmasını belirtir. Örneğin, "daha büyük, daha ince, daha pahalı, daha güçlü" gibi ...