İngilizce Due to, Because of, Thanks to Konu Anlatımı
İngilizce Due to, Because of, Thanks to Konu Anlatımı

İngilizce'de  (yüzünden/sayesinde) demek için üç çeşit gramer kalıbına değinizcez. Bu kalıplar Due to, Because of ve Thanks to kalıplarıdır. Bu yapılardan sonra mutlaka isim getiri...

İngilizce (So, Because, But, And) Konu Anlatımı
İngilizce (So, Because, But, And) Konu Anlatımı

İngilizce'de so, because, but ve and çok sık kullanılan bağlaçlardır. İngilizce bir paragraf veya kompozisyon yazarken bu bağlaçlar çok fazla işe yarar ve bilinmesi gereken en temel konulardan biri...

İngilizce Saatler Konu Anlatımı (AM, PM, O’clock)
İngilizce Saatler Konu Anlatımı (AM, PM, O’clock)

İngilizce'de saati söylemenin bir 3 türlü yolu vardır. Bunların 2'si tam saatleri söylemek için kullanılır yani "Saat 3, Saat 5" demek gibi. O'Clock Yapısı Kullanımı ve Örnekleri O'clock...

As Adjective As Konu Anlatımı
As Adjective As Konu Anlatımı

As Adjective As, İngilizce'de iki şeyi karşılaştırırken aynı veya aynı değil demek için kullanılır. Örnek verelim, Örn/ Ali Cevdet kadar çalışkandır....

Superlative Adjectives Konu Anlatımı
Superlative Adjectives Konu Anlatımı

Superlative Adjectives, bir grubun veya topluluğun içerisinde "en ___" sıfatlısını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, en akıllı, en hoşgörülü, en dürüst şeklindeki sıfat ifadeleridir. Bir toplul...

Need to, Needn’t Konu Anlatımı
Need to, Needn’t Konu Anlatımı

İngilizce'de Need, "ihtiyacı olmak, gerekmek, lazım olmak" anlamlarına gelen bir fiildir ve isimler ile kullanılır. Örnek cümle verelim ve daha iyi anlayalım.

Have to, Has to Konu Anlatımı – Kullanımı – Örnekleri
Have to, Has to Konu Anlatımı – Kullanımı – Örnekleri

İngilizce'de Have to, kendi elinde olmayan bir zorunluluk cümlelerinde kullanılır. Yani bir zorunluluk var ancak bu zorunluluğu bir başkası bize dayatıyor. Have to'nun Kullanıldığı Yerler...

In spite of, Despite Konu Anlatımı (Bağlaçlar)
In spite of, Despite Konu Anlatımı (Bağlaçlar)

İngilizce'de In spite of ve Despite, isimle cümleyi birbirine bağlar ve (-e rağmen) anlamı verir. İki cümleyi birbirine bağlarken kullanılmazlar. Bazı fiiller "-ing" takısı alarak ...

Nevertheless, However Konu Anlatımı (Bağlaçlar)
Nevertheless, However Konu Anlatımı (Bağlaçlar)

İngilizce'de Nevertheless ve However, iki cümleyi birbirine anlam olarak bağlar ve (Yinede, Ancak, Buna rağmen) anlamları verir. Ancak gramer olarak bağlam...

Although, Even though, Though Konu Anlatımı (Bağlaçlar)
Although, Even though, Though Konu Anlatımı (Bağlaçlar)

İngilizce'de Although, Even though ve Though iki cümleyi birine bağlar ve (-masına rağmen, -dığı halde) anlamını verir. Burada gramer olarak dikkat etmemiz gereken konu birbirine b...