A, An, The Articles Konu Anlatımı ve Farkları

A, An ve The Articles, isimlerin önüne gelen ve cümlenin anlamında farklılık göstermesini sağlayan kelimelerdir. Hepsinin ortak noktası isimlerin önüne gelmeleridir. A ile An anlam bakımından aynı olsalar da kullanımları farklıdır. Çünkü konuşurken iki sesli harfi söylemek kulağa hoş gelmez bu yüzden  An kullanımı vardır. Örnek verecek olursak “a apple” okunuşu “e epıl” şeklinde oluyor. Burada iki sesli harf yan yana okunmasın diye “an apple” okunuşu olarak “en epıl” şeklinde oluyor. Böyle bir kullanım kulağa daha hoş gelir. Şimdi hepsi inceleyelim ve farklarını anlayalım.

A ile An Kullanımı

A ile An tekil ve sayılabilen isimlerin önüne getirilir. Yani elma gibi, telefon gibi, şapka gibi. Anlam olarak “bir” anlamı verir. Bu da “bir elma, bir telefon” gibi bir anlam verir. Ancak sayılamayan ve çoğul isimlerin önüne gelmezler. Mesela “süt, şeker, ayakkabılar, boncuklar” gibi kelimelerin önüne A ve An getirilmez.

Doğru Kullanımlar
Örn/ A phone > Bir telefon
Örn/ A bag > Bir çanta
Örn/ An apple > Bir elma

Yanlış Kullanımlar
Örn/ A milk > Yanlış kullanım
Örn/ A balls > Yanlış kullanım
Örn/ A cheese > Yanlış kullanım

A/An ile İlgili Örnek Cümleler

Örn/ I have a mobile phone. > Bir telefonum var.
Örn/ He buy a new car.> O yeni bir araba aldı.
Örn/ They moved to a new house. > Onlar yeni bir eve taşındı.
Örn/ Do you want to take a photo ? > Bir fotoğraf çekmek ister misin ?
Örn/ Can I have a slice of cake ? > Bir dilim kek alabilir miyim ?
Örn/ Can you give an example ? > Bir örnek verebilir misin ?
Örn/ I have an idea. > Bir fikrim var.
Örn/ I want to be an engineer. > Mühendis olmak istiyorum.
Örn/ An old man came to the shop yesterday. > Dün dükkana bir adam geldi.
Örn/ There is an interesting insect on the table. > Masanın üzerinde enteresan bir böcek var.

A ile An Arasındaki Fark

A ile An arasındaki fark, önüne gelen isimi telaffuz ederken ilk çıkan sesin sesli harf olup olmamasıdır. Eğer ilk çıkan ses sesli bir ses ise “An” sessiz ise “A” getirilir ancak aynı zaman da bu isimlerin tekil ve sayılabilen isimler olması gerekir. Dikkat etmenizi istediğim bir nokta, ilk harfin değil telaffuzun ilk sesinin sesli olması gerekmesi yani “university” kelimesinin telaffuzu “yunıvırsıti” şeklindedir dolayısıyla “a university” olarak yazılır. Şimdi kurallarımızı tablo halinde listeleyelim.

AOkunuşu Sessiz Harf Olan Kelimeler ileA bag, A red ball, A computer
Okunuşu Sessiz Harf Olan “U ve Eu” ile Başlayan Kelimeler ileA Uniform, A European Country
AnOkunuşu Sesli Harf Olan Kelimeler ileAn apple, An intelligent boy, An animal
Okunuşu Sesli Harf Olan “H” ile Başlayan Kelimeler ileAn hour, An honest man

The Kullanımı

The, ne olduğu veya neler olduğu belirli olan, kastedilenin belli olduğu isimler için kullanılır. Bu kullanımda kendisinden sadece bir tane bulunan isimler de dahildir örneğin güneş, dünya gibi. Hem çoğul, hem tekil, hem sayılabilen, hem sayılamayan isimlerin sonuna eklenebilir. İsim demişken özel isimleri kastetmiyoruz. Yani “The Cevdet” gibi bir kullanım söz konusu değil 🙂 . Şimdi örnek üzerinde bunu inceleyelim.

Hikaye: Mesela evdeyken canınız süt çekti ve süt getirmesi için kardeşinizden rica ettiniz. Ancak kardeşiniz dolabı açınca sütün bitmiş olduğunu gördü ve “Süt bitmiş” dedi. Bu durumda siz dolaptaki süt olduğunu bildiğiniz için “the” getirilir. Yani cümle şöyle olur.

Örn/ The milk is finished. > Süt bitmiş.

Hikaye: Mesela bir gün hastaneye gittiniz ve doktor size sütü önermek için “Süt çok faydalıdır” dedi. Bu bir genelleme olduğu için burada “the” getirilmez. Ve cümle şöyle olur.

Örn/ Milk is very beneficial. > Süt çok faydalıdır.

Not: Eğer daha kolay bir ayırt etme metodu isterseniz şunu yapın. İsmin önüne “bu” zamiri getirin anlama uyuyorsa bu ismin önüne “the” getirilebilir. Yukarıdaki örnekleri test edelim. “Bu süt bitmiş > Anlama uygun“, “Bu süt çok faydalıdır. > Anlamdan çıkmış.

Sanırım mantık olarak nasıl olduğunu anladık. Ayrıca bulunduğunuz, gittiğiniz yerin ismini ifade ederken de gittiğiniz veya bulunduğunuz bir yer olarak belirli bir yer olduğu için yine “the” eklenir. Örnek verecek olursak.

Örn/ I am in the garden. > Bahçedeyim.
Örn/ I go to the school evermorning. > Her sabah okula giderim.

Not: Ancak bir istisna olarak “home” isimi mevcut bu kelimeden önce herhangi bir article kullanılmaz.

TheKendisinden sadece bir tane bulunan isimler ileThe Sun, The World
Neyden veya nelerden bahsedildiği bilinen isimler ileThe pencils that in place, The milk that my drank

The ile İlgili Örnek Cümleler

Örn/ You should read the writings on the Board. > Tahtadaki yazıları okumalısınız.
Örn/ I’m going to pick the papers after 5 minutes. > 5 dakika sonra kağıtları toplayacağım.
Örn/ The moon is very beautiful to night. > Ay bu gece çok güzel.
Örn/ Don’t close the door fast. > Kapıyı hızlı kapatma.
Örn/ Can you give me an ice-cream from the. > Kutudan dondurma verebilir misin ?

Not: Son örnekteki cümle aslında her şeyi özetliyor. Senaryoyu şöyle hayal edin; bir çocuk bakkala gidiyor ve bakkal amcasına kutudan herhangi bir dondurma vermesini istiyor. Burada kuru belirli bir kutu iken dondurma herhangi bir dondurma anlamındadır.

A, An ile The Arasındaki Fark

A, An sadece tekil ve sayılabilen isimlerde kullanılır bu yüzden The ile arasındaki farkı anlamamız için sadece tekil ve sayılabilen isimlere bakacağız. The kullanımında gerekli bilgiler yer alsa da biz bir daha değinelim.

A, An ile kullanılan bir isim de kastedilen mana “herhangi bir”‘dir. Yani “Bir bilgisayar almalıyız.” derken belirli bir bilgisayardan değil herhangi bir bilgisayardan bahsedilir. Bu yüzden isme “A” article’ı eklenir ve cümle şu şekilde olur.

Örn/ We should buy a computer. > Bilgisayar almalıyız.

Herhangi bir bilgisayar aldınız ve artık sizin olan bir bilgisayarınız var ancak o artık herhangi bir bilgisayar değil o sizin bilgisayarınız oldu. Ve bir gün bilgisayarınız çöktü ve şöyle dediniz “Bilgisayar çöktü.” böyle bir kullanımda sizin bilgisayarınızın çöktüğü belli olduğu için cümle şöyle kullanılır.

Örn/ The computer crashed. > Bilgisayar bozuldu.

A, An, The Kullanılmayan İsimler (No Article)

Şehir ve İnsan İsimleri
Şirket ve Dükkan İsimleri
Ülke ve Kıta İsimleri
Şirket ve Dükkan İsimleri
Yol ve Cadde İsimleri
Üniversite İsimleri
Oda Numara İsimleri
Ulaşım Aracı İsimleri
Hava Alanı İsimleri
Dil, Ders ve Spor Dalı İsimleri
Zaman, Gün ve Ay İsimleri