Although, Even though, Though Konu Anlatımı (Bağlaçlar)

İngilizce’de Although, Even though ve Though iki cümleyi birine bağlar ve (-masına rağmen, -dığı halde) anlamını verir. Burada gramer olarak dikkat etmemiz gereken konu birbirine bağlananların her ikisininde cümle oluşudur çünkü aynı anlamı veren ve isimler ile bağlanan bağlaçlarda vardır.

Although, Even though ve Though kullanımları tamamen aynıdır ve birbirinin yerine kullanılabilir. Cümlenin başında veya iki cümleciğin ortasında kullanılabilir.

Although, Even though ve Though Gramer Yapısı

Eğer cümle başında kullanılırsa iki cümlecik birbirinden (,) virgül ile ayrılır ve hangi cümlenin önüne geliyorsa onun olmasına rağmen diğer cümleciğin olduğunu ifade eder.

Cümle Başında Kullanımı
Although1.Cümle,2.Cümle
AlthoughAli helps to the poor,he isn’t rich

Örn/ Although Ali helps to the poor, he isn’t rich > Ali, zengin olmadığı halde yoksullara yardım eder.
Örn/ Though Ali helps to the poor, he isn’t rich > Ali, zengin olmadığı halde yoksullara yardım eder.
Örn/ Even though Ali helps to the poor, he isn’t rich > Ali, zengin olmadığı halde yoksullara yardım eder.

İki Cümlecik Ortasında Kullanımı
1.Cümlealthough2.Cümle
Ali helps to the pooralthoughhe isn’t rich

Örn/ Ali helps to the poor although he isn’t rich > Ali, zengin olmadığı halde yoksullara yardım eder.
Örn/ Ali helps to the poor though he isn’t rich > Ali, zengin olmadığı halde yoksullara yardım eder.
Örn/ Ali helps to the poor even though he isn’t rich > Ali, zengin olmadığı halde yoksullara yardım eder.

Not: Even though, Although ve Though’dan biraz daha güçlü bir anlam katar. Yani (böyle olması rağmen böyle oldu) yerine (böyle olduğu halde nasılda böyle oldu) gibi bir anlam verir.

Although, Even though ve Though Örnek Cümleleri

Örn/ Even though he was late, the teacher didn’t write him absent > Geç kalmasına rağmen öğretmen onu yok yazmadı.
Örn/ Ali helps to the poor though he isn’t rich > Ali, zengin olmadığı halde yoksullara yardım eder.
Örn/ Although Ali does whatever she asks, she isn’t pleased > Ali onun her istediğini yaptığı halde o memnun değil.
Örn/ He didn’t study university, he is very successful > Üniversite okumadığı halde çok başarılı.
Örn/ He could not do it though he trusted himself. > Kendine güvenmesine rağmen yapamadı.
Örn/ He is failled although Cevdet studys for the exam. > Cevdet sınava çalışmasına rağmen kaldı.

Benzer Bağlaçlar

Nevertheless, However
Nevertheless ve However, iki cümleyi anlam olarak bağlasa da yapı olarak bağlamaz. Yani bir cümle biter (.)nokta konulur ve ardından 2.cümlenin başına Nevertheless veya However getirilir. Kattığı anlam Though ile hemen hemen aynıdır ve cümleye (buna rağmen, bununla birlikte) anlamı verir.

Örn/ Ali works a lot. Nevertheless, he hasn’t any money. > Ali çok çalışıyor. Buna rağmen hiç parası yok.
Örn/ Ali works a lot. However, he hasn’t any money. > Ali çok çalışıyor. Buna rağmen hiç parası yok.

Daha fazla bilgi ve örnek cümle için Nevertheless, However Konu Anlatımı dersimize bakabilirsiniz.

In spite of, Despite
In spite of ve Despite, bir isim ile bir cümleyi birbirine bağlar. Although ile aynı anlamı verir ancak In spite of ve Despite iki cümleyi değil, bir isim ile bir cümleyi bağlar. Cümle başında kullanılırsa cümlecikten önce virgül(,) konulur.

Örn/ Despite the difficulties, we helped them. > Zorluklara rağmen onlara yardım ettik.
Örn/ In spite of the difficulties, we helped them. > Zorluklara rağmen onlara yardım ettik.

Daha fazla bilgi ve örnek cümle için In spite of, Despite Konu Anlatımı dersimize bakabilirsiniz.