Be Become ve Happen Arasındaki Fark

Be, Become ve Happen arasındaki fark neymiş ona bir bakalım. Kelimeleri Türkçe’ye çevirdiğimiz zaman hepsi “olmak” anlamını veriyor. Ancak daha önceki derslerimizde de belirttiğimiz gibi kelimeleri öğrenirken Türkçe karşılıklarını değil cümleye kattığı anlamı öğrenmek gerekir. Yani bir kelimenin ezberi için bir cümle zihinde canlanmalı. Günde 5 İngilizce kelime ezberleme serimizden faydalanarak kelime haznenizi geliştirebilirsiniz. Evet tavsiyelerimizi ve önerimizi sunduktan sonra artık bu kelimeler arasındaki farka bir bakalım.

Öncelik “Be” fiilini ele alalım. Bunu bir İngilizce cümlesinde kullanalım ve nasıl bir anlam verdiğine bakalım.

Örn/ I am an engineer > Ben bir mühendisim.

Şimdi bu cümlede bize “be” fiilini veren “am” yardımcı fiilidir. Geniş zamanı ifade ederken durum cümlelerinde “be” fiili “am/is/are” olarak kullanılırken geçmiş zaman cümlesinde “was/were” olarak kullanılıyor. Şimdi bu örnek cümlemizi gelecek zamanda kullanalım ki “be” fiilimizi daha net görelim.

Örn/ I will be an engineer > Bir mühendis olacağım.

Bir kaç hatırlatma yaptık. Şimdi cümleye nasıl bir anlam kattığına bakalım.

Be fiili, olan bir durumu ifade ederken kullanılır. Yani cümle şu şekilde çevrilirse daha iyi anlaşılacaktır. “Ben bir mühendis olmaktayım.” Yani şuan olan durumu ifade ediyor, bir hareket belirtmiyor. Bir değişiklik belirtmiyor. Olanı ifade ediyor sadece biz de bu cümlelere durum cümlesi diyoruz. Gelecek zamanda kullanıldığında ise bir değişimden bahsedilmiyor, gelecekte bulunacak durumu ifade ediyor. Şimdi ise diğer kelimemize geçelim.

Become fiili, “haline gelmek” şeklinde de tercüme edilir. Yani bir durumdan farklı bir durum haline gelme anlamı katar. Şimdi bir örnekte bunun için verelim. “I became tired after work > İşten sonra yoruldum.” bu cümle de daha önce yorgun olmayan birinin yorgun hale geçmesi ifade ediliyor. Bu cümleyi şu şekilde kursaydık “I was tired after work” şu anlamı verirdi. “İşten sonra yorgundum.” Evet bu iki cümle anlam olarak birbirine çok benziyor. Ama “become” ile ifade edilen cümlede yorulan kişinin daha önceden yorgun olmadığını, işten sonra yorulduğunu anlıyoruz. “Be(was/were)” ile kurulan cümlede ise kişinin önceden yorgun olup olmadığını bilmiyoruz. O anki durumu bildiren bir cümle olmuş oluyor.

Ayrıca “become” fiilinin anlamını veren bir fiil daha var o da “get” fiili. “Get” fiili “sahip olmak, edinmek” anlamı verse de sıfatlar ile kullanıldığında “become” ile aynı anlamı taşımaktadır. Örnek olarak bir cümle verecek olursak.

I am getting old. > Yaşlanıyorum.

I am becoming old. > Yaşlanıyorum.

Bu iki cümlede aynı şeyi ifade eder. Yani hiç bir farkı yoktur. Ama yaygın kullanım olarak sıfatın artış göstererek oluşması yani (ölüyorum, sinirleniyorum, kelleşiyorum, esmerleşiyorum) gibi cümleler de “get” kullanılır. Become’ın kullanılması da doğrudur ve aynı anlamı verir. Şimdi son kelimemize geçelim.

Happen fiili, bir fiilin oluşunu bildirmek için kullanılır. Yani be ve become gibi durumu ifade etmez fiilin olmasını ifade eder. Hem bir örnekte buna verelim ve toplu bir özet geçelim.

I feel bad things will happen. > Hissediyorum, kötü şeyler olacak.

Şimdi bu cümle herhangi bir durumu ifade etmiyor bir fiil var. Bir oluşma, meydana gelme var. Happen fiilinin çok kullanıldığı bir cümleyi de örnek olarak gösterelim ve okumayı sevmeyen sabır kardeşlerimiz için bir özet geçelim.

What is happening there ? > Ne oluyor orada ?

What happened > Ne oldu ?

Bu iki cümleyi günlük hayatta çok fazla kullanabilirsiniz. Hadi şimdi konuyu özetleyelim.

Be Become Happen Arasındaki Fark – Konu Özeti

Be fiili, o anda bulunan durumu ifade eder.
Örn/ I am old. > Yaşlıyım.

Become fiili, bir durumun başka bir durum haline gelmesini ifade eder.
Örn/ I am becoming old. > Yaşlanıyorum.

Happen fiili, bir olayın oluşmasını veya olmasını ifade eder.
Örn/ I feel bad things will happen. > Hissediyorum, kötü şeyler olacak.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir