Comparative Adjectives Konu Anlatımı

Comparative Adjectives, karşılaştırma sıfatlarıdır ve herhangi iki nesnenin diğerinden “daha ___” olmasını belirtir. Örneğin, “daha büyük, daha ince, daha pahalı, daha güçlü” gibi sıfatlar ile iki nesneyi birbiri ile kıyaslar.

Superlative Adjectives, ise bir nesnenin bir ortamda “en ___” olmasını belirtir. Örneğin, “en büyük, en ince, en pahalı, en güçlü” gibi sıfatlar ile bir nesneyi veya grubu diğer tüm nesne veya gruplarla kıyaslar. Daha fazla bilgi için Superlative Adjectives Konu Anlatımı dersimizi inceleyebilirsiniz.

Comparative Adjectives Gramer Yapısı

(Özne>Subject) + (Y.fiil>Be) + (sıfat+er/more sıfat) + (than) + (İsim>Noun)
Örn/ I am faster than Cevdet. > Cevdet’ten daha hızlıyım.
Örn/ Cevdet is more intelligent than me. > Cevdet benden daha zekidir.

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere Comparative Adjectives iki şekilde yapılıyor.
Sıfat eğer tek heceliyse, sonuna “-er” eki getiriliyor.
Sıfat eğer birden çok heceliyse başına “more” getiriliyor.

Not: Buradaki hecelemeyi Türkçe’deki gibi düşünmemek gerek. Telaffuzları tek seferde çıkan kelimeler “-er” eki alır demek daha iyi olur. “Friendly” kelimesi tek heceli olarak kabul edilir. Yani “Friendlier” olarak kullanılır bu tür kelimeler az olsa da bilinmesi gerekir.

“-Er” Getirme Kuralları

Sıfatın “-er” eki alması için tek heceli olması gerekir.

1) Sıfatın Sonu “-e” ile Biterse
Sadece “-r” alarak Comparative Adjective olabilir.
Örn/ Large > Larger
Örn/ Brave > Braver

2) Sıfatın Sonu “-y” ile Biterse
“-y” harfi kalkar ve yerine “-ier” eki  getirilir.
Örn/ Busy > Busier
Örn/ Easy > Easier

3) Sıfatın Sonu (sessiz+sesli+sessiz) Harfler ile Bitiyorsa ve Son Harf (w,x,y) Değilse
Son harf tekrar edilir ve “-er” eki getirilir.
Örn/ Big > Bigger
Örn/ Fat > Fatter

4) Bu Kurallar Haricindeki Tüm Sıfatlar
Sonuna “-er” alarak Comparative Adjective olabilir.
Örn/ Cheap > Cheaper
Örn/ Tall > Taller

Not: 3.kuralda dikkat etmeniz gereken nokta son harflerinin w,x,y olup olmadığına dikkat etmenizdir.
Örn/ Slow > Slower

Irregular Comparative Adjectives

Çoğu gramer konumuzda olduğu gibi burada da istisnai kelimelerimiz mevcut. Bu kelimeler neyse ki pek fazla değil ve kolayca ezberlenebilir.
Örn/ Bad > Worse
Örn/ Good > Better
Örn/ Far > Farther/Further
Örn/ Little > Less

Comparative Adjective Cümle Örnekleri

Örn/ Cheetahs are faster than lions > Çitalar aslanlardan daha hızlıdır.
Örn/ A taxi is more comfortable than a bus > Taksi otobüsten daha konforludur.
Örn/ A motorcycle is more dangerous than a car > Motosiklet arabadan daha tehlikelidir.
Örn/ I am younger than my cousin > Kuzenimden daha gencim.
Örn/ Cevdet’s eyes are sharper than mine > Cevdet’in gözleri benimkilerden daha keskindir.
Örn/ This job is easier than other job > Bu iş diğerinden daha kolay.
Örn/ Ali smarter than Cevdet > Ali Cevdet’ten daha akıllı.
Örn/ Cevdet and Ali are more helpful than Gökhan > Cevdet ve Ali, Gökhan’dan daha yardım sever.
Örn/ Ahmet is more generous than me > Ahmet benden daha cömerttir.
Örn/ My brother was taller than me 2 years ago but now I am taller than him > 2 yıl önce abim benden uzundu ama şimdi ben ondan uzunum.

Not: “Than” ile “Then”i birbiri ile karıştırmayın sıkça yapılan hatalardan biridir.