Comparative Adverbs Konu Anlatımı

Comparative Adverbs, bir fiilin diğer bir fiilden “daha ___” olmasını belirten karşılaştırma zarfıdır. Örneğin, “daha hızlı koşar, daha iyi okur, daha yavaş sürer” gibi.

Comparative Adjectives, ise bir durumun diğer bir durumdan “daha ___” olmasını belirten karşılaştırma sıfatıdır. Örneğin, “daha hızlı, daha iyi, daha yavaş” gibi.

Sıfatlar, isimleri nitelerken, zarflar fiilleri niteler.

Comparative Adverbs Gramer Yapısı

(Özne>Subject) + (Fiil>Verb) + (More Zarf) + (than) + (İsim > Noun)
Örn/ You drive a car more slowly than me > Benden daha yavaş araba kullanıyorsun.
Örn/ Cevdet reads the Quran more carefully than Ali > Cevdet Ali’den daha dikkatli Kur’an okur.

Zarflar, sıfatların “-er” eki almış hali olduğu için tek heceli olamazlar ve bu yüzden her zaman başlarına “more” getirilerek karşılaştırma zarfı olurlar. Ancak bunlara düzensiz zarflar hariçtir. Zarflar ile ilgili dersimiz olan Adverbs Konu Anlatımı dersimizden daha fazla bilgi alabilirsiniz.

Irregular Comparative Adverbs

(Özne>Subject) + (Fiil>Verb) + (Zarf+er) + (than) + (İsim > Noun)
Örn/ Ali runs faster than Cevdet > Ali Cevdet’ten daha hızlı koşar.
Örn/ Cevdet reads the Quran better than Ali > Cevdet Ali’den daha güzel Kur’an okur.

(Irreguler Adverbs)
Örn
/ Fast > Faster
Örn/ Hard > Harder
Örn/ Early > Earlier
Örn/ Good > Better
Örn/ Bad > Worse

Not: Eğer zarfın sonu “-y” ile bitiyorsa “-y” eki kalkar yerine “-ier” eki getirilir.

Not: Good‘un zarf hali Well‘dir ancak Comparative Adverb hali Weller değil Better‘dır. Bad‘in de zarf hali Badly olmasına rağmen Comparative Adverb hali Worse‘tür

Comparative Adverbs Cümle Örnekleri

Örn/ He works more slowly than Cevdet. > O, Cevdet’ten daha yavaş çalışır.
Örn/ Men do shopping more quickly than women. > Erkekler, kadınlardan daha çabuk alışveriş yapar.
Örn/ You think more cleverly than me. > Benden daha akıllıca düşünüyorsun.
Örn/ Cheetahs runs faster than elephants. > Çitalar fillerden daha hızlı koşar.
Örn/ Your computer works more silently than mine. > Senin bilgisayarın benimkinden daha sessiz çalışıyor.
Örn/ Ali behaves to people more helpfully than Cevdet. > Ali insanlara Cevdet daha yardımsever davranır.
Örn/ Good people help to needy more secretly than others > İyi insanlar, yoksullara diğerlerinden daha gizli yardım eder.
Örn/ My mother cooks more frequently than my sister > Annem, ablamdan daha sık yemek yapar.
Örn/ Cevdet listens to the Hodja more seriously than me > Cevdet, hocayı benden daha ciddice dinler.
Örn/ I learned English harder than you > İngilizce’yi senden daha zor öğrendim.

Not: Sadece “daha çok” demek istediğiniz zaman sadece “more” kullanarak bunu yapabiliyoruz.
Örn/ I love her more than you > Onu senden daha çok seviyorum.