Countable and Uncountable Nouns (Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler) Konu Anlatımı

İngilizce’de Countable and Uncountable Nouns, sayılabilen ve sayılamayan isimler olarak bilinmek. Countable and Uncountable Nouns, nesnelerin miktarını veya direk olarak nesnenin kendisini ifade ederken nasıl ifade edeceğimizi belirler.

Örnekle açıklayacak olursak, kitap nesnesini ifade ederken “bir kitap” diye ifade edebilirken su nesnesini “bir su” diye ifade edemiyoruz. Türkçe’de bu kural pek fazla önemsenmese de bizde de böyle bir kural var ancak bazı isimler İngilizce’de sayılamayan isim iken Türkçe’de sayılabilen isim olarak geçmekte. Örneğin, ekmek Türkçe’de “1 ekmek” olarak ifade edilebilir, ancak İngilizce’de “bir somun etmek” olarak ifade etmek zorundasınız.

Countable and Uncountable Nouns Nerelerde Kullanılır ?

Aslında sayılabilen ve sayılamayan isimler, bir isimden bahsedilecekse mutlaka kullanılmalı. Kullanılmalı derken, ismin sayılabilen mi sayılamayan mı olduğu bilinmelidir. Yoksa isimi ifade ederken yanlış bir şekilde ifade ederiz. Sayılabilen ve sayılamayan nesneler,

1) A, An, The Articles Kullanımında Önemlidir.

A, An, The Articles isimlerin önlerine gelirler ve o isim hakkında biraz bilgi verirler. Örnek olarak, eğer isim sayılabilen ve tekil isim ise, ismin önüne mutlaka A, An veya The getirilmelidir. Eğer bahsedilen isim, hem bahseden hemde hitap edilenin bildiği bir isim ise sayılamayan bile olsa “The” article kullanılır ancak A, An için böyle bir durum söz konusu değildir A, An sadece sayılabilen tekil isimlerde kullanılır.

2) There is, There are Kullanımında Önemlidir.

There is, There are, bir nesnenin veya nesnelerin bulunup bulunmadığını belirtmek için kullanılır. Örneğin “Masanın üstünde bir elma var.” cümlesi kurulurken There is, There are kullanılır. Eğer isim sayılamayan isim ise veya sayılabilen tekil isim ise “There is” eğer sayılabilen çoğul isim ise “There are” kullanılır. There is için örnek, “There is sugar in bowl > Kasenin içinde şeker var.”. There are için örnek, “There are two oranges in the basket > Sepette iki tane portakal var.”

3) This, That, These, Those Kullanımında Önemlidir.

This, That, These, Those İngilizce’de işaret zamirleridir. Yani “bu, şu, bunlar, şunlar” gibi ifadeleri kullanmak içindir. This, That, These, Those, isimler ile de kullanılır mesela “bu elma, şu elma” gibi. Eğer isim sayılamayan bir isim için işaret zamiri kullanılırsa ismin önüne “This veya That” getirilir. Örneğin, “This noise is too much > Bu gürültü çok fazla”.

4) Much, Many, A little , A few Kullanımında Önemlidir.

İngilizce’de “Much, Many > çok, fazla” anlamlarına gelirken “A little, A few > az, biraz, bir miktar” anlamlarına gelir. Ancak Many ve A few, sayılabilen çoğul isimlerde kullanılırken, Much ve A little, sayılamayan isimler ile kullanılır.

Örn/ Many Liras
Örn/ Much money

Örn/ A few apples
Örn/ A little butter

Not: “Some, A lot of, Any” gibi miktar belirteçleri, hem countable hem uncountable ile kullanılabilir. Örneğin, “some apples > biraz elma” ile “some oil >biraz zeytin yağ” gibi.

İngilizcede eğer bir isimden bahsedilecek ise o ismin countable mı uncountable mı olduğu bilmeli. Çünkü gramer yapıları isme göre değişiklik göstermekte tıpkı yukarıda olduğu gibi.

Not: İngilizce’de para sayılamayan bir isimdir ancak para birimleri sayılabilir. Yani “1 para, 2 para, 3 para” diye sayamazken “1 lira, 2 lira, 3lira” olarak sayabiliriz.

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler Nasıl Ayırt Edilir ?

Bir ismin countable mı yoksa uncountable mı olduğunu bilmiyorsanız. Şunu yapın, ismin önüne 2, 3 gibi sayılar getirin eğer anlamlı bir şey ifade ediyorsa o isim sayılabilen isimdir. Eğer anlamsız oluyorsa, o isim sayılamayan isimdir.

Örn/ 2 Elma (Anlamlı)
Örn/ 3  Kalem (Anlamlı)
Örn/ 3 Mutluluk (Anlamsız)
Örn/ 2 Şeker (Anlamsız)

Evet yukarıdaki örneklere iyice bakalım. Sanki son örnekte bir hata var gibi değil mi ? Ancak bazı isimler Türkçe’de sayılabilen iken, İngilizce’de sayılamayan oluyor mesela şeker, toz ve akışkan olduğu için sayılamayan isimler olarak geçmekte ancak sayılamayan isimleri sayılabilen yapmanın bir kaç yöntemi var örnek verecek olursak “bir küp şeker > a cube of sugar” şeklinde ifade edilebilir. Aynı şekilde bir çok isim bu şekilde kullanılabilir ancak her isim bu şekilde sayılabilen olmaz.

Sayılamayan İsimleri Sayılabilen Yapmak

İngilizce’de sayılamayan isimleri sayılabilen yapmanın bir formulü olsa da bu her isim için geçerli değildir. Örnek verecek olursak;

Örn/ Bir teneke yağ (Dönüşebilir)
Örn/ Bir kutu zeka (Dönüşmez)

Yukarıdaki örnekler nelerin sayılabilen olarak dönüşebildiği hakkında bir kaç bilgi verecektir ancak şimdi dönüşen örneklerden bir kaç tane daha örnek verirsek bu bilgi çok daha iyi oturacaktır. Şimdi sayılamayan isimlerin, sayılabilen olarak dönüştü bir kaç örnek verelim.

Örn/ A package of margarine > Bir paket margarin
Örn/ A slice of cheese > Bir dilim peynir
ÖrnA loaf of bread > Bir somun ekmek
ÖrnA bowl of soup > Bir kase çorba
Örn/ A piece of cake > Bir parça kek
Örn/ A tin of oil > Bir teneke yağ
Örn/ A bottle of water > Bir şişe su
Örn/ A kilo of flour > Bir kilo un

Bu isimleri bu şekilde çoğul olarak ta kullanılabilir örnek verecek olursak;
Örn/ 2 kilos  of flour > İki kilo un

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimlere Örnekler

Sayılamayan İsimler
Örn/ Water > Su
Örn/ Oil > Yağ
Örn/ Money > Para
Örn/ Flour > Un
Örn/ Butter > Tereyağ
Örn/ Tea > Çay
Örn/ Lemonade > Limonata
Örn/ Sugar > Şeker
Örn/ Rice > Pirinç
Örn/ Salt > Tuz
Örn/ Bread > Ekmek
Örn/ Electric > Elektrik
Örn/ Noise > Gürültü
Örn/ Mind > Akıl
Örn/ Happiness > Mutluluk
Örn/ Power > Güç

Sayılabilen İsimler
Örn/ A computer > Bir Bilgisayar
Örn/ A Lira > Bir lira
Örn/ A potatoes > Bir patates
Örn/ A tomatoes > Bir domates
Örn/ A home > Bir ev
Örn/ A spekear > Bir hoparlör
Örn/ A phone > Bir telefon
Örn/ A stove > Bir soba