Future Tense Konu Anlatımı (Gelecek Zaman)

İngilizce’de Future Tense, Türkçe’de gelecek zamanın karşılığıdır. Gelecek olacak olan veya durum veya fiiller bu zaman ile ifade edilir. Konu gelecek olduğu için bu zamanlar arasında kesinlik bakımından farklar meydana çıkmış ve bu fark gramer ile ifade edilmiş.Temelde 2 şekilde gelecek zaman yapısı kullanılır.

1) Will
2) Be Going to

Bu ikisi aynı yardımcı fiil gibi kullanılır. Aralarında ki farkı anlamak için aşağıdaki açıklamaları okumalı ve örneklere bakmalısınız.Bu temel iki yapıdan ayrı olarak 2 zaman türü de gelecek zamanı ifade edebiliyor.

1) Simple Present Tense
2) Present Continuous Tense

Aynı Türkçe’de de böyle bir yapı var. Annemiz bize seslendiğinde, “Geleceğim” demek yerine “Geliyorum” demeyi tercih ediyoruz. Bu iki zaman ile gelecek zaman cümle yapısını anlamanız için aşağıdaki açıklamaları okumalı ve örneklere bakmalısınız.

Future Tense (Will)

Gelecek zamanda “Will” yardımcı fiilini kullanmak gayet basittir. Will ile kurulan gelecek zaman cümleleri şu anlamları vermeli (kesin olan, ani karar, tahmin, öneri) cümleler için “will” kullanılır. Şimdi gramer yapısını verelim ve bir kaç örnek cümle ile anlamaya çalışalım.

Olumlu Cümlelerde
(Özne > Subject) + (will) + (Fiil > Verb1)
Örn/ I think, he will pass the exam. > Bence, o sınavı geçecek.

Olumsuz Cümlelerde
(Özne>Subject) + (will not/won’t) + (Fiil > Verb1)
Örn/ There won’t be elections this year. > Bu yıl seçimler olmayacak.

Soru Cümlelerinde
(Will) + (Özne > Subject) + (Fiil > Verb1)
Örn/ Will you come to us ? > Bize gelecek misin ?

Diğer kullanım türleri ile ayrımı iyi anlayabilmek için bir kaç tane örnek cümleye bakmamız daha gerekir. Örnek cümlelere devam edelim ve neyi amaç edindiğini de not edelim. Bu sayede hangi durumlarda kullanıldığını anlamış oluruz.

Future Tense Örnek Cümleler (Will)

ÖrnThe sun will rise at 7. > Güneş 7’de doğacak. (Kesin)
ÖrnWe will probably win. > Muhtemelen kazanacağız. (Tahmin)
Örn/ I will be twenty two in June. > Haziranda yirmi iki yaşında olacağım. (Kesin)
ÖrnI won’t go to the theater. > Tiyatroya gitmeyeceğim.  (Ani Karar)
ÖrnI think, this tree won’t die. > Bence bu ağaç ölmeyecek. (Tahmin)
ÖrnCevdet won’t be late. > Cevdet geç kalmayacak. (Tahmin)
ÖrnWill you marry me ? > Benimle evlenir misin ? (Teklif)
ÖrnWill you come to us ? > Bize gelecek misin ? (Teklif)
ÖrnWill you have tea ? > Çay alır mısın ? (Teklif)

Not: Kararlar ani olduğu zamanlarda “will” kullanmalıyız ancak plan yapılmış bir karar ise bu sefer “be going to” kullanmalıyız. Ayrıca genel olarak “will” ile kurulan cümleleri Türkçe çevirdiğimizde geniş zamanmış gibi bir yapısı oluyor ancak anlamı gelecek olarak veriyor. Şimdi diğer konulara da bakalım ve farklarını daha iyi anlayalım.

Future Tense (Be going to)

Gelecek zaman da “be going to” kullanmak basit olsa da bazen “be” fiilini koymayı unutuyoruz. Buna dikkat etmeliyiz. “Be going to” olarak kurduğunuz cümle şu anlamlar da (gelecekteki planlar, olmasını beklenen durumlar, kanıtı olan şeyler) kullanılır. Şimdi gramer yapısını inceleyelim ve örneklendirelim.

Olumlu Cümle
(Özne>Subject) + (be going to) + (Fiil>Verb1)
Örn/ I am going to be a doctor when I grow up. > Büyüdüğüm zaman doktor olacağım.

Olumsuz Cümle
(Özne>Subject) + (be not going to) + (Fiil>Verb1)
Örn/ It isn’t going to rain today because there isn’t any cloud. > Bugün yağmur yağmayacak çünkü hiç bulut yok.

Soru Cümlesi
(Be) + (Özne>Subject) + (going to) + (Fiil>Verb1)
Örn/ Are you going to buy a new house ? > Yeni bir ev alacak mısın ?

Not: Yağmur yağması tahmin olduğu halde kanıt olduğu zaman yani hava durumu raporuna göre konuşulduğu zaman “be going to” ile kullanılır ancak tahmini bir durum söz konusu ise yani bence yağmur yağmayacak derseniz “will” ile kullanmalısınız.

Gördüğünüz gibi ikisi arasında ki ayrım çok belirgin ve eğer hangi durumlarda kullanıldığını unutmazsanız size çocuk oyuncağı gibi gelir. Koyu renkli olan kısımları ezberleyin. Ayrıca kendi cümlelerinizi kurarsanız sizin için çok daha faydalı olacaktır.

Future Tense Örnek Cümleler (Be going to)

Örn/ I am going to attend the meeting > Toplantıya katılacağım. (Plan)
Örn/ The computer is going to break down because it is very hot > Bilgisayar bozulacak çünkü çok sıcak. (Olması beklenen bir durum)
Örn/ The bus is going to come soon. It is time > Zamanı geldi otobüs yakında gelecek.(Kanıt)
Örn/ You aren’t going to see Hajar aswad. There is too crowded. > Hacer Esved’i göremeyeceksin çok kalabalık. (Olması beklenen durum.)
Örn/ There isn’t any cloud. It isn’t going to rain. > Hiç bulut yok. Yağmur yağmayacak. (Kanıt)
Örn/ We aren’t going to go on holiday this summer. > Bu yaz tatile gitmeyeceğiz. (Plan)
Örn/ Are you going to come to my wedding ? > Düğünüme gelecek misin ? (Plan)
Örn/ What are you going to do tomorrow ? > Yarın ne yapacaksın ? (Plan)
Örn/ Is he going to go to the hospital > Hastaneye gidecek mi ? (Plan)

Not: “Be going to” kalıbını “Go/Come” ile kullanıldığında ilk yazılan “going” kelimesi kullanılmaya bilir. Yani “The bus is going to come soon” cümle “The bus is coming soon” olarak kullanılabilir. Her iki cümlede doğrudur.

Future Tense (Present Continuous Tense)

Present Continuous Tense zamanı gelecek zaman için de kullanılabilir. “Be going to” kalıbına benzer ve çok karıştırılır ancak öğrenildiği zaman çok ta karıştırılacak bir şey yok. Present Continuous Tense ile kurulan gelecek zaman cümleleri (Gelecek zaman için düzenlemeler, ayarlamalar) için kullanılır.

Mesela bir randevu ayarladınız ve randevuya gideceğiniz zaman bir ayarlama söz konusu olduğu için Present Continuous Tense kullanılır. Sanki bir plan varmış gibi olsa da bu plandan biraz daha kesinlik belirtiyor.

Açıklayacak olursak randevu alacağınız bir plandır ancak kesinleşmiş bir tarihteki randevunuza gideceğiniz bir ayarlamadır. Fiil kesin değil ama zaman kesin bunu unutmayın. Yoksa “will” ile karıştırırsınız. Gramer yapısında ise hiç bir şey değişmiyor. Ama yine de bir bakalım.

Olumlu Cümle
(Özne>Subject) + (am/is/are) + (Fiil>Verb)+ing
Örn/ I am seeing the dentist at seven > Yedide doktora görüneceğim.

Olumsuz Cümle
(Özne>Subject) + (am/is/are)+not + (Fiil>Verb)+ing
Örn/ I am not working at twelve because it is lunch break > Onikide çalışmıyorum çünkü öğle molası.

Soru Cümlesi
(Am/Is/Are) + (Özne>Subject) + (Fiil>Verb)+ing ?
ÖrnAre you staying at the hotel ? > Otel de kalacak mısınız ?

Not: Soru cümlelerinden ayırt etmeye çalışmayın. Çünkü soru gelebilecek cevaba göre şekilleniyor. Ve hangi cevabı vereceği bilinmediği için çok fazla anlam farkı ifade etmediği takdirde birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Future Tense Örnek Cümleler (Present Continuous Tense)

ÖrnI am seeing the dentist at seven > Yedide doktora görüneceğim.
ÖrnWe are getting married on June 20 > 20 Haziran’da evleniyoruz.
ÖrnCevdet is flying to Kabaa tomorrow. > Cevdet yarın Kabe’ye uçuyor.
ÖrnI am not working at twelve because it is lunch break > On ikide çalışmıyorum çünkü öğle molası.
ÖrnI am ill. I am not going to the match. > Hastayım maça gelmiyorum.
ÖrnI am not working on Saturday. > Cumartesi çalışmıyorum.
ÖrnAre you doing anything on Sunday morning > Pazartesi sabahı bir şey yapıyor musun ?
ÖrnAre you staying at the hotel tonight? > Bu gece otel de kalacak mısınız ?
ÖrnIs he taking the KPSS exam on October 22 > 22 Eylül’de KPSS’ye girecek misin ?

Not: Dediğimiz gibi anlam olarak ta yapı olarak da “Be going to”ya çok benziyor ancak  gelecek zaman için kullanılan Present Continuous Tense daha kesin bir ifadedir ve tarih genel olarak bellidir. Genel olarak randevular ve uçaklar bu manayı vermekte.

Future Tense (Simple Present Tense)

Simple Present Tense ile gelecek zaman kullanımı için cümlenin (zamanlanmış, programlanmış) bir gelecek zamanı ifade etmesi gerekir. Bir plan gibi gözükse de bu iş genelde bizden bağımsız gerçekleşen durumlarda kullanılır. Uçak seferleri gibi, tren seferleri gibi.

Ancak bu örnekler size tanıdık geldi gibi ancak burada bir programlanma ve zamanlama söz konusu ve burada biz uçağa gideceğimizi planlamıyoruz, uçak programlı bir şekilde işliyor zaten. Örneklerle daha iyi anlayacaksınız. Ayrıca gramer yapısı normal kullanımı ile aynı ancak yine gramer yapısına bir göz atalım.

Olumlu Cümlelerde
(Özne>Subject) + (Fiil>Verb1) + (“”/”-s”)
ÖrnThe train leaves Turkey at 10. > Tren 10’da kalkacak.

Olumsuz Cümlelerde
(Özne>Subject) + (don’t/doesn’t) + (Fiil>Verb1)
ÖrnThis machine does not work after 24:00. > Bu makine 12’den sonra çalışmaz.

Soru Cümlelerinde
(Do/Does) + (Özne>Subject) + (Fiil>Verb1)
ÖrnWhen does the bell ring ? > Zil ne zaman çalar ?

Gördüğünüz gibi örnek cümlelerde hep bir programlanma ve zamanlanma var. Bu program süreklilik ifade ettiği için geniş zaman kullanılarak ifade ediliyor. Ancak asıl zaman geleceği ifade etmekte. Biraz daha örnekle konuyu iyice oturtalım. Anlamadığınız yerleri yorum olarak bırakabilirsiniz.

Future Tense Örnek Cümleler (Simple Present Tense)

ÖrnThe train leaves Turkey at 10 > Tren 10’da kalkıyor.
ÖrnThe plane leaves at 5 > Uçak 5’te kalkıyor.
ÖrnThe lesson finishes at 6 > Ders 6’da biter.
ÖrnThis machine does not work after 24:00 > Bu makine 24:00’dan sonra çalışmıyor.
ÖrnTraffic lights does not work after 12 am > Trafik ışıkları gece 12’den sonra çalışmıyor.
ÖrnAhmet hodja’s speech doesn’t start 7am. It starts 8am > Ahmet hocanın sohbeti 7’de başlamıyor 8’de başlıyor.
ÖrnWhat time does the store open tomorrow ? > Mağaza yarın kaçta açılıyor ?
ÖrnWhen does the bell ring ? > Zil ne zaman çalar ?
ÖrnWhat time does the movie begin tonight ? > Bu akşam film kaçta başlıyor ?