Have ile Have Got Arasındaki Fark

İngilizce’de sahiplik fiilini kullanmak için “Have” fiilini veya “Have got”ı kullanılırız. Peki bunlar arasındaki farkılıklar ve benzerlikler nelerdir ? Şimdi iki örnek cümle verelim ve bunlar üzerinden bu ikisi arasındaki farkı inceleyelim.

1) I have a computer
2) I have got a computer

Şimdi bu cümle anlam olarak tamamen aynı. Türkçe olarak düşünürsek 1.cümle “Ben bir bilgisayara sahibim”, 2. cümle ise “Benim bilgisayarım var.” anlamını veriyormuş gibi. Yani anlam olarak hiç bir fark yok. Peki farklılıkları ne bunların ? İşte farklılık olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde meydana geliyor. Bu farklılık anlam olarak değil gramer olarak farklılıktır.

1) I don’t have a computer
2) I haven’t got a computer

Biraz incelerseniz farkı keşfedebilirsiniz. Burada ki temel nokta “have” bir do fiilli cümledir. Bu yüzden olumsuz yaparken olumsuzluk eki olan “not”ı do fiili alır. Yani have got için şöyle bir kullanım olamaz “I don’t have got a computer”. Bu kullanım yanlıştır ve tam tersi de yani “I haven’t a computer” kullanımı da yanlıştır.

1) Do you have a computer ?
2) Have you got a computer ?

Evet bu cümlede de farklılıklar apaçık ortada. Ve yapılabilinecek hatalar şu şekilde olabilir. “Do you have got a computer ?” böyle bir kullanım yanlış olmakla birlikte “Have you a computer ?” kullanımı da yanlıştır. Ayrıca bu sorulara cevap verirken şu şekilde cevap vermeliyiz.

1) Yes, I do
2) Yes, I have

Doğru cevaplar yukarıdaki gibi olmalıdır. Yani “Do you have a computer ?” sorusuna “Yes, I have” olarak cevap veremediğimiz gibi “Have you got a computer ?” sorusuna da “Yes, I do” olarak cevap veremeyiz. Çünkü soru hangi gramer yapısında sorulduysa doğru kullanım aynı gramer yapısında olmalıdır.

Not: “Have” olan alanları “Has” ile değiştirdiğiniz zaman bir sorun olmaz ancak “Have” yeri “Has” kullanmak için öznenin “I” haricinde bir tekil kişi olması gerek. Aynı şekilde “Do” ve “Does” da değiştirilebilir.

Not: Have got, Has got Konu Anlatımı dersimizi incelemediyseniz ilk önce onu incelemenizi öneririz.

Have > Has Kullanımı

I, You, We, TheyHave
He, She ItHas

 Do > Does Kullanımı

I, You, We, TheyDo
He, She ItDoes