If Clause Type 0,1,2,3 Konu Anlatımı

If Clauses, bir şarta bağlı olarak bir fiilin gerçekleşmesini veya durumun meydana gelmesini ifade ederken kullanılır. If Clause Konu Anlatımı Dersimizde, Type 0, 1, 2 ve 3’ün kullanımını, verdiği anlamı, hangi zamanların hangi type’ta kullanıldığını ve örnek cümleleri görüceğiz.

Toplamda 4 adet type çeşidi var ve bunları birbirinden ayıran özellikler zaman farkları. Daha fazla kafa karıştırmadan anlatıma başlayalım ve örneklendirmeler ile pekiştirelim. Her anladığınız type için kendiniz de en az bir örnek cümle oluşturup bir sonraki type’a geçin.

If Clause Type 0

Örnek Cümle (Koşarsan, düşersin)

If Clause Type 0, bir koşul sağlandığında otomatik olarak diğerini tetikliyorsa kullanılır. Daha çok genellemelerde ve bilimsel gerçeklerde kullanılır. Cümle yapısındaki her iki cümlede Present Tense(Geniş Zaman) olduğu için aynı zamanda Present Conditions olarak ta bilir.

If Clause Type 0 Cümle Yapısı

Kullanım1: (If) + (Simple Present) + (,) + (Simple Present)
ÖrnIf you press the buzzer, the baby wakes up > Eğer zile basarsan bebek uyanır.
Kullanım2: (Simple Present) + (if) + (Simple Present)
Örn/
The baby wakes up if you press the buzzer > Eğer zile basarsan bebek uyanır.

If Clause Type 0 Örnek Cümleleri

Örn/ If you heat shirt, it dries quickly > Tişörtü ısıtırsan hızlı kurur.
Örn/ If you wear a black sweater, you don’t get cold > Siyah kazak giyersen üşümezsin
Örn/ If you throw salt to the water, it boils later > Eğer suya tuz atarsanız daha geç kaynar.
Örn/ If you smoke, you get old early > Sigara içerseniz erken yaşlanırsınız.
Örn/ If you throw iron in the water, it sinks > Suya demir atarsan batar.

If Clause Type 1

Örnek Cümle (Koşarsa, düşecek)

If Clause Type 1, yüksek ihtimalle olmasını umduğumuz koşul sağlandığında gelecekte mümkün olacak şeyler için kullanılır. If’ten sonraki cümle Simple Present(Geniş Zaman), sonraki cümle ise Future Tense (Will) yani gelecek zaman cümlesidir. 2. cümlede genel olarak will kullanılsa da can, may, must gibi modal ifadeleri de kullanılabilir.

If Clause Type 1 Cümle Yapısı

Kullanım1: (If) + (Simple Present) + (,) +  (Future(Will))
Örn/ If you run fast, you will catch the bus > Hızlı koşarsan otobüsü yakalayacaksın.
Kullanım2: (Future(Will)) + (if) + (Simple Present)
Örn/ You will catch the bus if you run fast > Hızlı koşarsan otobüsü yakalayacaksın.

If Clause Type 1 Örnek Cümleleri

Örn/ If I get my salary I will go to the Kaaba > Maaşımı alırsam Kabe’ye gideceğim.
Örn/ If I join the team, I will buy new shoes > Takıma katılırsam yeni ayakkabı alacağım.
Örn/ If my son passes the exam, I will give him an advice > Oğlum sınavı geçersen ona bir nasihat vereceğim.
Örn/ If you work hard, you will pass the exam > Çok çalışırsan sınavı geçersin.
ÖrnI won’t go if you don’t invite me > Beni davet etmezse gitmeyeceğim.

If Clause Type 2

Örnek Cümle (Uçsaydın, tele çarpardın)

If Clause Type 2, geçmişte olması çok zor olan veya mümkün olmayan koşullar sağlanmış olduğunda diğer durumun olmuş olacağını ifade ederken kullanılır. Genellikle geçmişe yönelik arzu ve istekler ifade edilirken kullanılır.

If Clause Type 2 Cümle Yapısı

Kullanım1: (If) + (Simple Past) + (,) + (Özne>Subject) + (would) + (Fiil>Verb1)
Örn/ If I were rich, I would help everyone. > Zengin olsaydım herkese yardım ederdim.
Kullanım2: (Özne>Subject) + (would) + (fiil>Verb1) + (if) + (Simple Past)
Örn/ I would help everyone if I were rich. > Zengin olsaydım herkese yardım ederdim.

If Clause Type 2 Örnek Cümleleri

Örn/ If I were born a thousand years ago, I would invent the light bulb > Bin yıl önce doğsaydım ampulü ben icat ederdim.
Örn/ If I were very strong, I would throw you > Çok güçlü olsaydım seni havaya atardım.
Örn/ If I were you, I wouldn’t buy it > Senin yerinde olsam onu almazdım.
ÖrnIf I were a thief, I would resign > Hırsız olsaydım istifa ederdim.
Örn/ We would play snowball if it were winter > Kış olsaydı kar topu oynardık.
Örn/ If I were a footballer, I wouldn’t work after the age of 30 > Eğer bir futbolcu olsaydım 30 yaşımdan sonra çalışmazdım.

Not: If Clause Type 2 cümlelerinde “I”dan sonra “was” gelmesi gerekirken “were” getirilir. Yani “If”ten sonraki cümlenin öznesi ne olursa olsun durum cümlesi ise “were” getirilir.

If Clause Type 3

Örnek Cümle (Gitseydim, gelmezdim)

If Clause Type 3, geçmişte olup bitmiş durumların olmaması durumu sağlandığında diğer durumun olmuş yada olmamış olabileceğini ifade ederken kullanılır. Genellikle yakınmayı ifade eden cümleler için kullanılır.

Kullanım1: (If) + (Past Perfect) + (,) + (Özne>Subject) + (would) + (have) + (3.Fiil>Verb3)
Örn/
If I had passed the exam, my father would have given me a gift > Eğer sınavı geçseydim babam da bana hediye almış olurdu.
Kullanım2: (Özne>Subject) + (would) + (have) + (3.Fiil>Verb3)+ (If) + (Past Perfect)
Örn/
My father would have given me a gift if I had passed the exam > Eğer sınavı geçseydim babam da bana hediye almış olurdu.

If Clause Type 3 Örnek Cümleleri

ÖrnIf I had left home early, I wouldn’t have been late > Evden erken çıksaydım, geç kalmamış olurdum.
ÖrnI would have passed the exam if I had studied the course a little more > Biraz daha ders çalışsaydım, sınavı geçmiş olurdum.
ÖrnI wouldn’t been here if I hadn’t cared about you > Sana önem vermeseydim, burada olmuş olmazdım.
ÖrnIf I hadn’t eaten yet, I would have eaten all of those dishes > Henüz yemek yemeseydim, bu yemeklerin hepsini yemiş olurdum.
Örn/ If you had scored a goal, we would have won the match > Eğer bir gol atsaydın maçı kazanmış olurduk.