İngilizce Adjectives Konu Anlatımı -ed and -ing (Sıfatlar)

İngilizce’de adjectives, sıfatlar anlamına gelmekte. Türkçe’de de bilindiği üzere sıfatlar ismi niteleme özelliği taşır. Yani fiilleri nitelemezler. Bir ismin görünüşünü, şeklini, rengini sıfatlar ile belirtebiliriz ancak “koşmak” işlemeni nitelemek için zarflara ihtiyacımız vardır.

Adjectives, bir isme birden çok eklenebilir. Yani bir bilgisayar hem siyah, hem kare, hem güzel olabilir. Bunların nasıl sıralanacağını bu dersimizde göreceğiz.

Ayrıca adjectives konusunda çok karıştırılan bir konu da “-ed and -ing adjective” konusudur. Aslında bu konuyu ayrı bir ders olarak vermek istiyordum ancak eğer hepsi bir arada olursa kafa karışıklığı olmaz ve sizi zahmete sokmuş olmam diye düşündüm. Umarım iyi düşünmüşümdür 🙂 Hadi dersimize başlayalım.

Adjectives Cümledeki Yeri

İsim ile birlikte kullanım
(Özne>Subject) + (Fiil>Verb) + (Sıfat>Adjective) + (İsim>Noun)

Örn/ I bought a nice short blue shirt yesterday. > Dün güzel küçük mavi bir gömlek aldım.

İsimden sonra kullanım
(Özne>Subject) + (Yardımcı fiil>be/was) + (Sıfat)
Örn/ This shirt is nice, short and blue. > Bu gömlek güzel kısa ve mavi.

Not: Verdiğim örneklerde 3 adet sıfat belirttim ancak siz isterseniz 1 tanesini kullanabilirsiniz. Yani “This shirt is blue” diyebilirsiniz.

Adjectives Sıralanış Sırası

1)Miktar2)Görünüş3)Şekil4)Renk5)Malzeme
A, two, much, a bitNice, wonderful, exitingSquare, short, smallBlue, Red, WhiteWooden, cotton
Bir,İki,Çok,AzGüzel,Müthiş,Heyecan vericiKare, Kısa, KüçükMavi, Kırmızı, BeyazAğaçtan,Pamuktan

Tabloda gördüğünüz gibi bir çok sıfatı bir nesneye atfettiğiniz de hangisinin önce yazılacağı var. Şimdi bunu bir kaç örnek ile pekiştirelim.

Örn/ I bought a nice short blue cotton shirt yesterday. > Dün güzel küçük mavi bir gömlek aldım.
1) A – miktar
2) Nice – Görünüş
3) Short – Şekil
4) Blue – Renk
5) Cotton – Malzeme

ÖrnThere is a little delicious brown cake on the table. > Masanın üstünde biraz lezzetli kahverengi kek var.
1) A little – Miktar
2) Delicious – Görünüş(tat)
4) Brown – Renk

Not: Delicious, lezzetli demek bu pek görünüşle alakalı değil gibi ancak görüşten kastımız size hissettirdiğidir. Bu yüzden lezzetli, tatlı gibi sıfatları da kapsar.

Adjectives with -ed and -ing

Aslında çok basit ama pratiksizlikten dolayı çok karıştırılan bir koya geldik. Sıkıcı ile sıkılmışın, yorucu ile yorulmuşun, heyecan verici ile heyecanlının karıştırıldığı yerdeyiz. Bu -ed ve -ing ekleri, etkileyen ve etkilenen olarak ayrılıyor.

Etkilenen -ed Takılı Sıfatlar

Örn/ Bored > Sıkılmış
Örn/ Tired > Yorulmuş
Örn/ Excited > Heyecanlı

Örneklerden anlaşılacağı üzere bu sıfatlar bir durumdan etkilenmiş olan sıfatlardır. Yani siz sıkıldığınız zaman sıkılmış oluyorsunuz. Ancak birisini sıkınca sıkıcı oluyorsunuz. Şimdi sıkıcı nasıl ifade edilir ona bakalım.

Etkileyen -ing Takılı Sıfatlar

Örn/ Boring > Sıkıcı
Örn/ Tiring > Yorucu
Örn/ Exciting > Heyecan verici

Evet işte etkileyen sıfatlar -ing eki alan sıfatlardır. Bu tür sıfatlarda durumu nasıl etkilediğine bakılır. Eğer bir film sıkıcı ise bu sizi sıktığı için yani etkilediği için veya bir iş sizi yorucu ise sizi yorduğu yani etkilediği için bu sıfatı alır.

-ed ve -ing ile İlgili Örnek Cümleler

Örn/ This film is very boring > Bu film çok sıkıcı
Örn/ I am bored > Çok sıkıldım.

Örn/ The lesson is tiring > Bu ders yorucu
Örn/ I am so tired > Çok yorgunum.

Örn/ The fanfair is very exciting > Lunapark çok heyecan verici.
Örn/ I am very excited > Çok heyecanlıyım.

Örn/ Your exam grade is quite pleasing > Sınav notun oldukça memnun edici
Örn/ I am pleased to pass my exam > Sınavımı geçtiğime memnunum.

Eğer dersi anladıysanız mutlaka kendi cümlelerinizi oluşturun ve dilerseniz yorum olarak paylaşın. Sonra da oluşturduğunuz cümleleri ve bizim örnek cümlelerimizi sesli olarak tekrarlayın. Çünkü ezberleme sadece göz ile değil kulak ile birlikte olunca çok daha kuvvetli oluyor ayrıca ağız hareketlerinizde buna eklenince İngilizce konuşmak sizin için daha kolay hale geliyor. Bu pratikleri küçümsemeyin 🙂 faydasını göreceksiniz.