İngilizce Adverbs (Zarflar) Konu Anlatımı

İngilizce’de Adverbs, zarf demektir yani bir fiili niteleyen sözcüklerdir. Nasıl ki İngilizce Adjectives olan sıfatlar ismi niteliyorsa, Adverbs yani zarflarda fiilleri nitelerler. Zaten Verb’ün “Fiil” anlamına geldiğini bilirsek fiili nitelediğini hatırlarız. Özet olarak

Adjective ile Adverb Farkı

Adjectives(Sıfatlar), isimleri nitelerler.
Örn/ Cevdet is clever. > Cevdet akıllıdır.

Adverbs(Zarflar), fiilleri nitelerler.
Örn/ Cevdet works carefully. > Cevdet dikkatli çalışır.

Not: Burada dikkat etmemiz gereken nokta, neyin nitelendiğine bakmaktır. 2.Cümlede, Cevdet’i değil Cevdet’in çalışması nitelendiği için ve çalışmak ta bir fiil olduğu için burada zarf kullanılmış.

Adverbs Gramer Yapısı

(Özne>Subject) + (Fiil>Verb) + (Zarf>Adverb)
Örn/ Cevdet reads Quran slowly > Cevdet yavaş Kur’an okur.

Zarflar, genellikle fiilden sonra gelir. Ancak sıklık zarfları fiilden önce gelir yani “bazen, arasıra, sıkça” gibi sıklık zarfları bu kuralın dışında kalır. İngilizce Sıklık Zarfları (Frequency Advers) Konu Anlatımı dersimize göz atabilirsiniz.

Sıfatların(Adjective) Zarfa(Adverb) Dönüştürme Kuralları

1) Sıfatlara “-ly” eki eklenerek Zarf yapılması
Çoğu sıfat sonuna “-ly” eki alarak zarfa dönüşebilir.

Örn/ Slow > Slowly
Örn/ Quick > Quickly
Örn/ Careful > Carefully

Adjective
Örn/ Cevdet is a very careful student > Cevdet çok dikkatli bir öğrencidir.
Adverb
Örn/ Cevdet solves the questions very carefully > Cevdet soruları çok dikkatli çözer.

2) Sonu “-y” ile biten sıfatlarda “-y” harfi kalkar yerine “-ily” getirilir

Örn/ Happy > Happily
Örn/ Easy > Easily

Adjective
Örn/ I am happy today > Bugün çok mutluyum.
Adverb
Örn/ Children are playing happily > Çocuklar neşeyle oynuyor.(mutlu bir şekilde)

3)Sonu “-ly” ile biten sıfatlarda “in a (sıfat) way” kalıbı kullanılır.

Örn/ Friendly > in a friendly way

Adjective
Örn/ Cevdet is very friendly > Cevdet çok arkadaş canlısıdır.
Adverb
Örn/ Cevdet behaves us in a friendly way > Cevdet bize arkadaşça davranır.

4) Bazı sıfatlar düzensizdir ve hiç değişikliğe uğramadan kullanılabilir.
Değişiklik olmadığı için bunun zarf mı sıfat mı olduğunu neyi nitelediğine bakarak anlayabiliriz. Fiili nitelerse zarftır ismi nitelerse sıfattır diyebiliriz.

(Irreguler Adverbs)
Örn
/ Fast > Fast
Örn/ Hard > Hard
Örn/ Daily > Daily
Örn/ Early > Early
Örn/ Wrong > Wrong
Örn/ Good > Well

Adjective
Örn/ The bike is very fast. > Bisiklet çok hızlı.
Adverb
Örn/ I ride the bike fast. > Bisikleti hızlı sürerim.

Not: Good, Well olarak değiştiği için bunu da irregular adverb listesine aldık.

Adverb Exercises (Soruları)