İngilizce As Long As, Unless Konu Anlatımı

İngilizce’de As Long As kalıbı, iki cümleyi birbirine (-e kadar, e sürece) anlamıyla bağlar. Bu anlamı örneklendirerek işleyeceğiz ve ders sonunda kendi cümlelerinizi oluşturmanızı isteyeceğiz.

Unless kalıbı ise, tam ters bir anlam olan (-madıkça) anlamı verir. Yani As Long As olduğu sürece, Unless ise olmadığı sürece bir işlemin devamlılığından bahsediyor.

As Long As Gramer Yapısı

(Olacak Cümle) + (as long as) + (Şart Cümle)
Örn/ You can make money as long as you work. > Çalıştığın sürece para kazanabilirsin.
Örn/ You see the truths as long as you read this book. > Bu kitabı okuduğun sürece gerçekleri görürsün.
Örn/ I will pray as long as I live. > Yaşadığım sürece namaz kılacağım.

Unless Gramer Yapısı

(Olmayacak Cümle) + (unless) + (Şart Cümle)
Örn/ You can’t make money unless you work. > Çalışmadığın sürece para kazanamazsın.
Örn/ You can’t hear me unless you are quiet. > Sessiz olmadığınız sürece beni duyamazsınız.
Örn/ You can’t be believed really unless you love each other. > Birbirinizi sevmekçe gerçekten iman etmiş olamazsınız.

Not: Fark ettiyseniz Unless’den sonra ki cümle olumlu olduğu halde cümlede olumsuz olarak çevriliyor. Buna dikkat etmeniz lazım çünkü oradı olumsuzluk anlamını unless katıyor. Yani birinci örnekte, You work yazdığı halde çeviri olarak Çalışmadıkça olarak çevriliyor.