İngilizce Can/Can’t ile İlgili Cümleler (Olumlu-Olumsuz-Soru)

İngilizce’de Can, yapabilmek, edebilmek gibi yetenek ifade eden cümlelerde ve yapabilir misin ?, edebili misin ? gibi izin, rica cümlelerinde kullanılmaktadır. Can’t ise Can’in olumsuzu olarak kullanılmaktadır. Şimdi örnek cümleler ile cümleye kattığı anlamları çok daha iyi kavrayabileceğiz.

Can ile İlgili Olumlu Cümleler

I can speak English. > İngilizce konuşabiliyorum. (Yetenek)
They can run fast. > Onlar hızlı koşabiliyor. (Yetenek)
He can drive a car. > O araba sürebiliyor. (Yetenek)
I can use computers in my school. > Okulumda ki bilgisayarları kullanabilirim. (İzin)
Students can use dictionaries in the exam. > Öğrenciler sınavda sözlük kullanabilir. (İzin)

Can ile İlgili Olumsuz Cümleler (Can’t)

I can’t hear you. > Seni duyamıyorum. (Yetenek)
Coin can’t fall steep. > Bozuk para dik düşemez. (Olasılık)
You can’t smoke here. > Burada sigara içemezsin. (İzin)
The teacher can’t come today. > Öğretmen bugün gelmeyebilir. (Olasılık)

Can ile İlgili Soru Cümleleri

Can you swim ? > Yüzebiliyor musun ? (Yetenek)
Can you open the window ? > Camı açabilir misin ? (İstek)
Can I go out ? > Dışarı çıkabilir miyim ? (İzin)
Can you lend me some money ? > Bana biraz borç para verebilir misin ? (İstek)
Can you open the windows ? > Pencereleri açabilir misin ? (Rica)

Can ve Can’t ile ilgili olumlu, olumsuz ve soru cümlelerimiz bu şekilde. Şimdi gramer ve anlam yapısına dikkat ederek. Kendi oluşturduğunuz ve günlük hayatta kullandığınız Can ile ilgili bir örnek cümlede siz kurun ve yoruma bu cümleyi yazın bakalım 🙂

Can ve Can’t hakkında daha fazla bilgi edinmek için Can Konu Anlatımı dersimize göz atabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir