İngilizce Possessive ‘s Konu Anlatımı (İyelik/Sahiplik Eki)

İngilizce de “s” kullanımı oldukça fazladır. İsimleri çoğul yaparken kullanılır, geniş zamanda He,She,It öznesinden sonra gelen fiil ile kullanılır. Ancak bu sefer iyelik eki olan Possessive ‘s ‘i görüceğiz. Possessive ‘s bir nesnenin birine veya canlı bir şeye ait olduğunu ifade etmek için kullanılır.

Eğer iyelik getirilecek olan isim cansız bir isim ise bu sefer Possessive of kullanılmalı. Şimdi örnekler ile daha iyi kavrayacağız. Bitkiler de cansızmış gibi bir kullanım vardır yani bitkiler için de of kullanılır.

Possessive ‘s Kullanımı ve Gramer Yapısı

(Sahip Olan İsim>Noun) + (‘s) + (Sahip Olunan İsim>Noun)
Örn
/ Cevdet’s pencil is red > Cevdet’in kalemi kırmızı.
Örn/ The dog’s leg is broken. > Köpeğin bacağı kırık.
Örn/ Faruk’s hand is bleeding > Faruk’un elin kanıyor.
Örn/ Why does Cevdet’s brother come to us yesterday ? > Cevdetin kardeşi dün bize neden gelmedi ?
Örn/ Cat’s eyes are very nice > Kedinin gözleri çok güzel

Sanırım kullanımını biraz kavradık. Eğer dikkat ettiyseniz bir isime ‘s getirilip o isme ait bir şeyin ismi getiriliyor ve bir isim tamlaması oluyor. Ancak bazı isimlerin sonu “-s” ile bitiyor mesela “James, friends” gibi isimlere nasıl Possessive ‘s getirilir şimdi ona bakalım.

Sonu “-s” ile Biten İsimler ile Possessive ‘s Kullanımı

(Sahip Olan İsim>Noun) + (‘) + (Sahip Olunan İsim>Noun)
Örn/ My friends’ house has 3 rooms > Arkadaşlarımın evinde 3 oda var.
Örn/ These cats’ eyes are blue > Bu kedilerin gözleri mavi.
Örn/ Halis’ shoes are old > Halis’in ayakkabıları eski.
Örn/ Ebubekir and Abbas’ house is very nice > Hoparlörün sesi güçlü değil.
Örn/ My cats’ food finished > Kedilerimin yemeği bitmiş.

Örnek cümlelerden de anlaşılacağı üzere eğer Possessive ‘s getirilecek isim eğer “-s” harfi ile bitiyorsa “-s” harfinden sonra “” işareti koyarak yelik ekini göstermiş oluyoruz.