İngilizce Sıklık Zarfları (Frequency Adverbs) Konu Anlatımı

İngilizce’de sıklık zarfları olan Frequency Adverbs’ler bir fiilin veya olayın ne kadar sürede ne kadar gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. Genellikle günlük hayatta yaptığımız veya sürekli olarak yaptığımız olay ve durumlar için kullanılır. Frequency Adverbs’e örnek verecek olursak “her zaman, sık sık, çoğu kez, bazen, nadiren, çok nadir” gibi kesin bir zaman aralığı belirtmeyen ancak yinede bir sıklık belirten zarfları örnek verebiliriz. Yani “2 haftada 1, her hafta, ayda bir, yılda 5 kez” gibi kesin bir zaman aralığı belirtmezler.

İngilizce’de Sıklık Zarfları Nerede Kullanılır ?

1) İngilizce’de sıklık zarfları(Frequency Adverbs), genellikle özne ile fiil arasına girer. 

Olumlu Cümlelerde
(Özne>Subject) + (Sıklık Zarfı>Frequency Adverb) + (Fiil>Verb)
Örn
/ I always get up at 7 > Her zaman 7’de kalkarım.

Olumsuz Cümlelerde
(Özne>Subject) + (Yardımcı Fiil) + (Not) + (Sıklık Zarfı>Frequency Adverb) + (Fiil>Verb)
Örn/ I don’t usually go to my school by metro > Genellikle okuluma metro ile gitmem.

Soru Cümlelerinde
(Yardımcı Fiil) + (Özne>Subject) + (Sıklık Zarfı>Frequency Adverb) + (Fiil>Verb)
Örn/
Do you often visit your grandparents ? > Sık sık büyük anne ve babanı ziyaret ediyor musun ?

(How often) + (Yardımcı Fiil) + (Özne>Subject) + (Fiil>Verb)
Örn/
 How often do you visit your grandparents ? > Ne sıklıkla büyük anne ve babanı ziyaret ediyorsun ?

Not: (Usually, often, frequently, sometimes, occasionally) sıklık zarfları, cümlenin başında yada sonunda kullanılabilir.
Örn/ Usually I brush my teeth > Genellikle dişlerimi fırçalarım.
Ancak (always, seldom, rarely, hardly ever, never) sıklık zarfları cümlenin başına ve sone getirilmez.
Örn/ Always I get up at 7 > Yanlış Kullanım

2) Eğer yardımcı fiil veya modal varsa, yardımcı fiil veya modal ile fiil arasına girer mesela (am,is, are, do, can, must, might, should) gibi

Olumlu Cümlelerde
(Özne>Subject) + (Modal/Yardımcı Fiil) + (Sıklık Zarfı>Frequency Adverb) + (Fiil>Verb)
Örn
/ I can usually get tickets on the Internet> Genellikle İnternet üzerinden bilet alabilirim.

Olumsuz Cümlelerde
(Özne>Subject) + (Modal/Yardımcı Fiil) + (not) + (Sıklık Zarfı>Frequency Adverb) + (Fiil>Verb)
Örn
/ I may not always win the game> Oyunu her zaman kazanamayabilirsin.

Soru Cümlelerinde
(Modal/Yardımcı Fiil) + (Özne>Subject) + (Sıklık Zarfı>Frequency Adverb) + (Fiil>Verb)
Örn
/ Should I rarely water the flowers ? > Çiçekleri nadiren sulamalı mıyım ?

(How often) + (Modal/Yardımcı Fiil) + (Özne>Subject) + (Fiil>Verb)
Örn/
 How often should I water the flowers ? > Ne sıklıkla çiçekleri sulamalıyım ?

İngilizce Sıklık Zarfları Sıralaması

Frequency Adverbs’lerin kullanımını öğrendik peki bu zarfların hangisi ne kadar sıklık belirtiyor bir de ona bakalım. Bu sıklıkları sırasıyla tablo halinde verelim.

AlwaysHep, Her Zaman
UsuallyÇoğunlukla
GenerallyGenelde, Genellikle
OftenSık sık, Sıkça
SometimesBazen, Ara sıra
OccasionallyAra ara, Zamana zaman
RarelyNadiren, Ayda yılda bir
Hardly everHemen hemen hiç, 40 yılda bir
NeverHiç, Hiç bir zaman

Not: Hardly ever ve Never olumsuz bir ifade olduğu için yapı bakımından olumlu cümleler ile kullanılır.
Örn/ I hardly ever go to play the game. > Hemen hemen hiç oyun oynamaya gitmem.
Örn/ I don’t hardly ever go to play the game > Yanlış kullanım.
Örn/ He never flirts > O asla flört etmez
Örn/ He doesn’t never flirts > Yanlış kullanım

İngilizce’de en çok kullanılan sıklık zarflarını belirttik. Kullanımını ve örnek cümlelerini inceledik. Alınacak özel notlara baktık. Peki bu sıklık zarfları sadece bu kadar mı ? Mesela 2 günde 1 elma yediğimi nasıl söylerim ? Sık sık veya genellikle diyebilirim ancak bu benim tam istediğim sıklığı ifade etmeyebilir. Şimdi bu tür sıklık zarflarına ufaktan değinelim ardından konunun karışık örneklerine bakarak ne öğrendiğimi gözden geçirelim.

İngilizce’de Kesin Olarak Belirtilen Sıklık Zarfları

İngilizce’de kesin olarak belirtilen sıklık zarfları, isminden de anlaşılacağı gibi “Günde 2 kere, Haftada 3 kere, Ayda 1, Yılda 6 defa” gibi sıklık zarflarının olduğunu anlıyoruz yani anlamasak bile artık anlamalıyız. Şimdi kullanımına bir bakalım.

Bu sıklık zarfları genellikle cümlenin sonuna getirilir.

Örn/ I go to school five days a week > Haftafa 5 gün okula gidiyorum.
Örn/ We took 5 exams in 2 days. > 2 günde 5 sınav olduk.
Örn/ I finish a book in 2 weeks. > 2 haftada 1 kitap bitiririm.
Örn/ I brush my teeth twice a day. > Günde 2 kere dişlerimi fırçalarım.
Örn/ I read a book every day. > Her gün kitap okurum.

Not: Bu belirttiğimiz kesin sıklık belirten zarflar, genellikle cümlenin sonuna gelse de bu her zaman böyle olmayabilir. Cümlenin başında kullanımı da doğrudur. Ancak sometimes gibi, often gibi fiil ile özne arasına girmez veya modal ve yardımcı fiil ile özne arasına girmez.

İngilizce Sıklık Zarfları (Frequency Adverbs) Örnek Cümleleri

Örn/ I usually brush my teeth. > Genellikle dişlerimi fırçalarım.
Örn/ He rarely goes to the hospital. > O çok nadir hastaneye gider.
Örn/ I don’t usually go to my school by metro. > Genellikle okuluma metro ile gitmem.
Örn/ He is always tired after work. > O, işten sonra hep yorgun.
Örn/ They never lie. > Onlar asla yalan söylemez.
Örn/ You should often take time for yourself. > Sık sık kendine vakit ayırmalısın.
Örn/ Once a week, I clean my computer. > Haftada bir bilgisayarımı temizlerim.
Örn/ How often do you buy a new shoes ? > Ne sıklıkla yeni bir ayakkabı alırsın ?
Örn/ He often takes a walk in summer. > O yazın sık sık yürüyüş yapar.
Örn/ Are you generelly tired. > Genellikle yorgun musun ?
Örn/ They can’t always beat you. > Onlar seni her zaman yenemez.
Örn/ He’s never late. > O asla geç kalmaz.
Örn/ He hardly ever argue with me. > O benimle neredeyse hiç tartışmaz.