İngilizce (So, Because, But, And) Konu Anlatımı

İngilizce’de so, because, but ve and çok sık kullanılan bağlaçlardır. İngilizce bir paragraf veya kompozisyon yazarken bu bağlaçlar çok fazla işe yarar ve bilinmesi gereken en temel konulardan biridir. Temeli sağlam atmak gerek.

Bağlaçların Kelime Anlamları

AndButBecauseSo
VeAmaÇünküBu yüzden

Bu bağlaçlardan And, bağlaç olma görevinin yanında cümle içerisinde kelimeleri bağlamak içinde kullanılabilir. Bu bir dipnot olarak bilinse yeterlidir çünkü bizim asıl konumuz bağlaçlar.

And’in Bağlaç Olmayan Kullanımı
Örn/ I bought a book and a pencil. > Bir kalem ve bir silgi aldım.
Örn/ Ali and Cevdet went to the mosque. > Ali ve Cevdet camiye gitti.

And Bağlacı Kullanımı

And bağlacı, genellikle ardı ardına gerçekleşen olayları ifade ederken kullanılır. Örneğin, “Okuldan geldim ve yemeğimi yedim.

Bu kullanımının yanında, birbirine zıt düşmeyen veya birbiri ile alakası olmayan iki cümleyi de birbirine bağlayabiliriz. Örneğin, “20 yaşındayım ve okula gidiyorum” gibi. Şimdi bu ve benzeri cümleleri örnekler halinde verelim ve daha iyi anlayalım.

And Bağlacı ile İlgili Cümleler

Örn/ I went out and played football. > Dışarı çıktım ve top oynadım.
Örn/ My shoes are green and my shirt is black. > Ayakkabım yeşil ve gömleğim siyah.
Örn/ I get up 7 and wash my face every morning. > Her sabah 7’de kalkar ve yüzümü yıkarım.
Örn/ Ali prayed the prayer and went home. > Ali namazını kıldı ve eve gitti.
Örn/ Ali is studiying and Cevdet is reading the book. > Ali ders çalışıyor ve Cevdet kitap okuyor.

Not: Fark ettiyseniz, her iki cümlede de özne aynı kişi ise ikinci cümlede o özneyi yazmadık. Ancak iki cümle gramer bakımından da aynı olmalı.

But Bağlacı Kullanımı

But bağlacı, bir olumlu ve bir olumsuz cümlenin birbiri ile bağlanması ile olur yani biri diğerinin olumsuzu olmalı. Örneğin, “Sana inanıyorum ama güvenemiyorum.

But Bağlacı ile İlgili Cümleler

Örn/ I studied a lot but got a bod grade. > Çok çalıştım ama kötü not aldım.
Örn/ Cevdet plays soccer well but gets tired early. > Cevdet güzel futbol oynuyor ama erken yoruluyor.
Örn/ I love the sea, but I can’t swim. > Denizi seviyorum ama yüzemiyorum.
Örn/ Ali don’t earn much money but he likes his job. > Ali çok para kazanmıyor ama işini seviyor.
Örn/ I don’t like studying, but I have to do it. > Ders çalışmayı sevmiyorum ama bunu yapmak zorundayım.

Not: But’tan önce virgül(,) kullanılabilir ancak kullanılmasa da doğru bir kullanımdır.

Because Kullanımı

Because, bir cümlenin sebebini belirtirken kullanılır. Bir olay veya durumun neyden kaynaklandığını belirtir. Because’den sonra mutlaka sebep gelir. Örneğin, “Okula gitmedim çünkü hastaydım.

Because ile İlgili Cümleler

Örn/ I’m late for work because there was traffic. > İşe geç kaldım çünkü trafik vardı.
Örn/ I went out because the weather was so nice. > Dışarı çıktım çünkü hava çok güzeldi.
Örn/ Because it was very cold, I wore my coat. > Hava soğuk olduğu için montumu giydim.
Örn/ Because I didn’t study for the exam, I passed. > Sınava çalışmadığım için kaldım.
Örn/ I started to work because school finished. > Çalışmaya başladım çünkü okul bitti.

Not: Fark ettiyseniz, Because cümlenin başına gelebiliyor. Böyle olduğu zaman önce sebebi söylenip virgül(,) konulup sonuç açıklanır. Virgül koymak burada zorunludur. Bu kullanımda çeviri olarak “olduğu için” anlamı verdik ancak bu anlamı diğer cümleler içinde kullanabiliriz sadece aklımızda daha iyi kalması için böyle çevirdik.

So Kullanımı

So, bir cümlenin sonucunu belirtirken kullanılır. Yani Because’un tam tersi bir yapıya sahiptir. So’dan sonra mutlaka sonuç cümlesi gelir. Örneğin, “Sınava çok çalışmadı bu yüzden kaldı.

So ile İlgili Cümleler

Örn/ Ali didn’t work hard so he failed his exam. > Ali çok çalışmadı bu yüzden sınavdan kaldı.
Örn/ I looked a lot on the phone so my eyes deteriorated. > Telefona çok baktım bu yüzden gözlerim bozuldu.
Örn/ My mom always loves me so I love her a lot. > Annem beni her zaman seviyor bu yüzden onu çok seviyorum.
Örn/ So Cevdet didn’t understand, he didn’t listen to the teacher. > Cevdet öğretmeni dinlemedi bu yüzden anlamadı.
Örn/ So we’re wearing white shirt, the weather is hot in the summer. > Hava yazın sıcak oluyor bu yüzden beyaz gömlek giyiyoruz.

Not: So’da aynı because gibi cümlenin başında ve sonunda kullanılabiliyor ve başında kullanılırsa iki cümle virgül ile ayrılıyor. Ancak because’den sonra sebep gelirken, so’dan sonra sonuç cümlesi gelir.

So that Kullanımı

So, genellikle olumsuz bir yapıya sahip yani “bu yüzden” gibi bir anlam veriyor.

So that ise bunun olumlu anlamı olan “bu sayede” anlamı verir.

Örn/ I want to be a police so that I can help people. > Polis olmak istiyorum bu sayede insanlara yardım edebilirim.
Örn/ Ali worked hard for his exam so that he passed it. > Ali sınavı için çok çalıştı bu sayede geçti.

Not: Bu yapı genellikle, Can veya Could ile birlikte kullanılır.