İngilizce Vücut Bölümleri (Resimli) Body Part

İngilizce vücut bölümlerini resimli olarak aşağıda listeledik. Listede resim, İngilizce, okunuş ve Türkçe şeklinde sırasıyla bulunmaktadır. Listede olmasını düşündüğünüz ancak bizim eklemeyi unuttuğumuz vücut bölümü varsa bunu yorum olarak bırakabilirsiniz.

Resim Yazılışı Okunuşu Türkçesi
Neck Nek Boyun
Head Hed Baş
Leg Leg Bacak
Foot Fut Ayak
Forehead Foğhed Alın
Mouth Mağts Ağız
Knee Nii Diz
Cheek Çiik Yanak
Body Bodi Vücut
Fingernail Fingineyıl Tırnak
Back Bek Sırt
Facial hair
Beard
Feyşıl hea
Biird
Sakal
Hair Hea Saç
Finger Fingı Parmak
Shoulder Şoldı Omuz
Ear İiğ Kulak
Arm Ağm Kol
Bone Bön Kemik
Muscle Masıl Kas
Eyes Ays Gözler
Hand Hend El
Tooth Tuuts Diş
Elbow Elböğ Dirsek
Chin Çen Çene
Nose Nös Burun
Mustache Mustaş Bıyık

İngilizce olarak vücudumuzda ki bölümleri yukarıda listeledik. Aynı zamanda resimde ekleyerek görsel hafızanıza kaydederek daha kolay ezberleyebilirsiniz. İngilizce’de sakal anlamına gelen iki kelimeyi birden ekledik biri Facial Hair diğeri Beard ancak Beard daha çok kullanılmaktadır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir