İngilizce (When, Before, After, Until, As Soon As) Konu Anlatımı

İngilizce’de bir olayın oluş zamanını belirtmek için bazı bağlaçlara ihtiyaç duyulur. Yani diyelim ki yemek yaptınız ve yaptığınız bu yemeğin vaktini söylemek istiyorsunuz. Bunu (Bir saat önce yemek yaptım) demek yerine (Sen gelmeden yemek yaptım) da diyebiliriz.

Bu durumda olaya zaman bağlaçları giriyor. Bu bağlaçlardan (When, Before, After, Until, As Soon As)’i işleyeceğiz. İsterseniz ilk başta bu yapıların Türkçe karşılıklarına bakalım.

Zaman BağlacıTürkçe’si
When-dığında, -dığı zaman
BeforeÖnce, -meden
AfterSonra, -ten sonra
Until-e kadar
As Soon Asolur olmaz

When Kullanımı

When, bir olay olduğu zaman olmuş veya olacak bir olayı ifade ederken kullanılır. Yani when’den sonra kullanılan cümle, when’den önce kullanılan cümleden daha önce olmuş olmalı.

Ortada Kullanımı
(Sonra Gerçekleşen Cümle) + (when) + (Önce Gerçekleşen Cümle)
Örn/ Cevdet was gone when I came home. > Eve geldiğimde Ali gitmişti.

Başta Kullanımı
(When) + (Önce Gerçekleşen Cümle) + (,) + (Sonra Gerçekleşen Cümle)
Örn/ When I bought this phone, it was expensive. > Bu telefonu aldığımda pahalıydı.

When ile İlgili Cümleler

Örn/ I will be far away when you read this letter. > Sen bu mektubu okuduğunda ben uzaklarda olacağım.
Örn/ I will start to work when I finished school. > Okulu bitirdiğimde çalışmaya başlayacağım.
Örn/ When I came home, there wasn’t anybody there. > Eve geldiğimde orada kimse yoktu.
Örn/ When the time comes I will pray my prayer. > Vakit girdiğinde namazımı kılacağım.

Before Kullanımı

Before, bir olay olmadan önce olan olayı ifade ederken kullanılır. Yani before’dan sonra gelen cümle sonradan gerçekleşmiştir.

Ortada Kullanımı
(Önce Gerçekleşen Cümle) + (before) + (Sonra Gerçekleşen Cümle)
Örn
/ I came home before you came. > Sen gelmeden önce eve geldim.

Başta Kullanımı
(Before) + (Sonra Gerçekleşen Cümle) + (,) + (Önce Gerçekleşen Cümle)
Örn/ Before you study, you should mute your phone.  > Ders çalışmadan önce telefonu sessizce almalısın.

Before ile İlgili Cümleler

Örn/ I came home before you came. > Sen gelmeden önce eve geldim.
Örn/ I have packed my suitcase before I left the house. > Evden ayrılmadan önce bavulumu hazırladım.
Örn/ Before I start to work, I always recite BİSMİLLAH. > İşe başlamadan önce hep besmele çekerim.
Örn/ Before you drive your car, you should wear your seatbelt .> Aracınızı kullanmadan önce emniyet kemerinizi takmalısınız.

After Kullanımı

After, bir olay olduktan sonra olacak veya olmuş bir olayı ifade etmek için kullanılır. Yani after’den sonra gelen cümle önce olmuştur.

Ortada Kullanımı
(Sonra Gerçekleşen Cümle) + (after) + (Önce Gerçekleşen Cümle)
Örn
/ I slept after I arrived home. > Eve geldikten sonra uydum.

Başta Kullanımı
(After) + (Önce Gerçekleşen Cümle) + (,) + (Sonra Gerçekleşen Cümle)
Örn/ After I finished my school, I am going to start my own business.  > Okulumu bitirdikten sonra kendi işime başlayacağım.

After ile İlgili Cümleler

Örn/ I was brushing my teeth after eating. > Yemekten sonra dişlerimi fırçaladım.
Örn/ You can pass after the green light is on. > Yeşil ışık yandıktan sonra geçebilirsin.
Örn/ After you drink water, you should say ELHAMDÜLİLLAH. > Su içtikten sonra ELHAMDÜLİLLAH demelisin.
Örn/ After the course is over, do you want to play football ? > Ders bittikten sonra futbol oynamak ister misin ?

Until Kullanımı

Until, bir olay gerçekleşene kadar diğer bir olayın yapılıp yapılmayacağını belirtirken kullanılır. Until’den sonra gelen cümle süreç ifade eden cümledir ve sonuna “- e kadar” eki alır.

Ortada Kullanımı
(Sürecek eylem) + (until) + (Yapılana kadar)
Örn
/ You wait for me here until I get back. > Geri dönene kadar beni burada bekle.

Başta Kullanımı
(Until) + (Yapılana kadar) + (,) + (Sürecek eylem)
Örn/ Until the battery is finished, you can talk.  > Batarya bitene kadar konuşabilirsin.

Until ile İlgili Cümleler

Örn/ I will work until the holiday starts. > Tatil başlayana kadar çalışacağım.
Örn/ You wait until the computer is opened. > Bilgisayar açılana kadar bekleyin.
Örn/ Until the adhan is read, don’t eat. > Ezan okunana kadar yemek yemeyin.
Örn/ Until you get your license, you should not drive.> Ehliyet alana kadar araba kullanmamalısın.

As Soon As Kullanımı

As soon as, bir olay olur olmaz diğer olayın olduğunu veya olacağını ifade ederken kullanılır. As soon as’ten sonra gelen cümle tetikleyici cümledir bu cümledeki olay gerçekleşince diğeri gerçekleşir ve sonuna “-er mez, -ar maz” eki alır.

Ortada Kullanımı
(Gerçekleşen Cümle) + (as soon as) + (Tetikleyici Cümle)
Örn
/ You call me as soon as you get home. > Eve varır varmaz beni ara.

Başta Kullanımı
(As soon as) + (Tetikleyici Cümle) + (,) + (Gerçekleşen Cümle)
Örn/ As soon as I finished the job, I got paid.  > İşi bitirir bitirmez ücreti aldım.

As Soon As ile İlgili Cümleler

Örn/ It started to rain as soon as it went out. > Dışarı çıkar çıkmaz yağmur yapmaya başladı.
Örn/ Ali lies as soon as he comes home. > Ali eve gelir gelmez yatar.
Örn/ As soon as the azan is read, Cevdet goes to the mosque. > Ezan okunur okunmaz Cevdet camiye gider.
Örn/ As soon as my nephew wakes up, he stars to cry.> Yeğenim uyanır uyanmaz ağlamaya başlar.

İngilizce zaman bağlaçları konu anlatımı dersimizde anladığınız konuların gramer yapısına dikkat ederek birer örnek cümlede siz yazın ve bu sesli olarak 3-5 kere tekrarlayın. Eğer kendi yazdığınız örnek cümleleri yoruma bırakırsanız diğer talebelere de yardımcı olursunuz 🙂 Anlamadığınız yerleri sormaktan kaçınmayın.

Ayrıca When While Konu Anlatımı dersimize de göz atabilirsiniz.