Much, Many, A lot of Konu Anlatımı

Much, Many, A lot of, İngilizce’de miktar bildiren ve “çok” anlamına gelen miktar belirteçleridir. Ancak aralarında bir takım farklar var. Bunları ayıran özelliklerden biri olumsuz ve soru cümlelerinde kullanım bir diğeri de sayılan ve sayılamayan isimler ile kullanımdır. Eğer sayılabilen ve sayılamayan isimleri ayırt edemiyorsanız Countable and Uncountable Nouns adlı dersimize bakınız.

Much, Many, A lot of Farkı

Much, sayılamayan isimler (süt, su, huzur, mutluluk) ile kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde tercih edilir. Olumlu cümlelerde ise A lot of daha yaygındır.

Many, sayılabilen isimler (kalem, bilgisayar, top, ayakkabı) ile kullanılır. Olumsuz ve soru cümlelerinde tercih edilir. Olumlu cümlelerde ise A lot of daha yaygındır.

A lot of, hem sayılabilen hem sayılamayan isimler ile kullanılır. Olumlu, olumsuz, soru cümlelerinde kullanırsa da olumsuz ve soru cümlelerinde pek tercih edilmez.

Not: Yukarıda olumlu, olumsuz ve soru cümleleri için tercih edilen ve tercih edilmeyen kullanımlar yazılmıştır. Ancak tercih dışı da kullanılabilir. Yani Many ve Much olumlu cümlelerde pek tercih edilmese de kullanılabilir.

Şimdi bu yazdıklarımızı bir tablo halinde görelim ve ardından örnek cümleler ile pekiştirelim. Ayrıca dersi anladıktan sonra kendi cümlelerinizi kurup sesli olarak tekrarlamayı unutmayın.

MuchManyA lot of
Sayılamayan isimler ileSayılabilen isimler ileHem sayılan bilen hem sayılamayan isimler ile
Tercihen olumsuz ve soru cümleleri ileTercihen olumsuz ve soru cümleleri ileTercihen olumlu cümleler ile
I haven’t got much money > Çok param yokI haven’t got many shoes > Çok ayakkabım yokI have a lot of chocolate > Çok çikolatam var.

Much ile İlgili Cümleler

Örn/ I didn’t eat much cake. > Fazla kek yemedim.
Örn/ We don’t have much flour. > Fazla unumuz yok.
Örn/ Have we got much time. > Çok zamanımız var mı ?
Örn/ How much money did you spend yesterday. > Dün ne kadar para harcadın ?

Many ile İlgili Cümleler

Örn/ There aren’t many cars in the city. > Şehirde fazla araba yok.
Örn/ He didn’t buy many eggs . > O çok yumurta almadı.
Örn/ Have you got many problems ? > Çok mu problemin var ?
Örn/ How many cups of tea can you drink ? > Kaç bardak çay içebilirsin ?

A lot of ile İlgili Cümleler

Örn/ You should do a lot of exercise. > Çok egzersiz yapmalısın.
Örn/ There are a lot of people in the car. > Arabada çok kişi var.
Örn/ Cevdet ate a lot of cake. > Cevdet çok kek yedi.
Örn/ There is a lot of water in the jug. > Sürahide çok su var.

Not: Fark ettiyseniz, A lot of ile ilgili cümlelerde hem “There are” hem “There is” kullanılmış çünkü sayılabilen çoğul isimleri ifade ederken “There are” kullanılır sayılamayan isimler ile de “There is” kullanılır biz A lot of ile hem sayılabilen hem sayılamayan kullanabildiğimiz için bu ayrıntıya dikkat etmelisiniz.