Must, Have to, Need to, Should, Can Konu Anlatımı ve Farkı

İngilizce’de olumlu cümlelerde “-meli, -malı” olumsuzlarda “-mez, -maz” anlamlarını verebilen 5 modalın (Must, Have to, Need to, Should, Can) farkını göreceğiz. Çeviri olarak aynı çevrilen ancak farklı ifadeleri anlatan cümleleri artık ayırt edeceğiz İNŞALLAH. Ufak tanımlarla bu konuyu örneklendirerek daha doğrusu hikayelendirerek anlatmaya çalışacağım. Çünkü kelimenin kendisinden çok ifade ettiği anlam bizim için önemli olacak çünkü çeviri olarak aynı şekilde çevrilebiliyor demiştik. Hadi başlayalım.

Must, Have to, Need to, Should, Can Cümleye Nasıl Anlamlar Katar ?

Olumlu
Must > Yapmalıyım
Have to > Yapmak Zorundayım.
Need to > Yapmam Lazım.
Should > Yapsam İyi Olur.
Can > Yapabilirim

 

Olumsuz
Mustn’t > Yapmamalısın.
Don’t have to > Yapmana gerek yok.
Don’t need to > Yapmama gerek yok
Shouldn’t > Yapmasan İyi Olur
Can’t > Yapamazsın

 

Soru
Must I > Yapmalı mıyım ?
Do you have to > Yapmak zorunda mısın ?
Do you need to > Yapman mı lazım ?
Should you > Yapsan iyi mi olur ?
Can you > Yapabilir misin ?

Must, Have To, Need To, Should, Can Örnek Cümleleri

Must, kişinin kendi kendini zorunlu hissetmesini ifade eder.
Örn/ I must study. > Ders çalışmalıyım.(Yarın sınav var.)
Örn/ I mustn’t smoke. > Sigara içmemeliyim.(Sigarayı bıraktım.)
Örn/ Must I eat everything. > Her şeyden yemek zorunda mıyım ?(Niye bu kadar yiyorum)

Have to, kendi elinde olmayan bir zorunluluğu veya yasağı ifade eder.
Örn/ You have to be quiet in the library. > Kütüphanede sessiz olmalısın.(olmak zorundasın)
Örn/ You don’t have to pay money. It is my gift. > Para ödemeniz gerekmiyor. Bu bizim ikramımız.
Örn/ Do you have to drive slowly here ?> Burada yavaş gitmek zorunda mısın ?(Radar var :))

Need to, kişinin kendisinin bir şey yapması gerektiğini ifade eder.
Örn/ I need to buy a new computer. > Yeni bir bilgisayar almalıyım.(Çok eskimiş artık alması gerek)
Örn/ I don’t need to study. The exam is cancelled > Çalışmana gerek yok. Sınav iptal.
Örn/ Do you need to go to the bathroom ?  > Tuvalete gitmen mi gerekiyor ?

Should, arkadaşça bir tavsiye veya öneriyi ifade eder.
Örn/ You should study. > Ders çalışmalısın(Çalışsan iyi olur)
Örn/ You shouldn’t drink it. It is very hot > Onu içmemelisin çok sıcak.
Örn/ Should I tell my mom that I broke the vase ? > Vazoyu kırdığımı anneme söylemeliyim ?

Can, burada zorunluluktan çok müsadeyi ifade eder listede yer almasının sebebi olumsuzlukta zorunluluk ifade etmesidir.
Örn/ I can use computers in my school. > Okulumda ki bilgisayarları kullanabilirim.
Örn/ You can’t smoke here. > Burada sigara içemezsin.
Örn/ Can you open the windows. > Pencereleri açabilir misin ?

Not: Modalların asıl anlamları bu şekilde olsa da bazı durumlarda birbirleri yerlerine kullanılabilir. Özellikle Must, Have to ve Need to birbirinin yerine kullanılabilir. Kurallar, çoğunlukla have to ile ifade edilse de must’da kullanılabilir. Ancak need to kurallarda pek kullanılmaz.