İngilizce Must/Mustn’t Konu Anlatımı – Örnekleri

Must, İngilizce’de cümleye zorunluluk hissi veren ve fiile “meli, malı” eki veren bir modaldır.

Must’ın Kullanıldığı Yerler

1) Must, kendi kendine bir zorunluluk hissi uyandırılacağı zaman kullanılır.

ÖrnOna bunu söylemeliyim.
Örn/ Bu golü atmalıyım.
Örn/ Maçı kazanmalıyım.

2) Başkasının sizi kendi kendinize sorunlu hissetmenizi söylediği zaman kullanılır

ÖrnOna bunu söylemelisin.
Örn/ Bu golü atmalısın.
Örn/ Maçı kazanmalısın.

3) Kendi kendinize yapmanız veya yapmamanız gereken kurallarda kullanılır.

Örn/ Burada sigara içmemelisin.
Örn/ Kırmızı ışıkta durmalısın.
Örn/ Derse gecikmemelisin.

Not: Kurallar, aslında Have to kalıbı ile yapılır ancak Must ile yapıldığı da oluyor. Must ile Have to bir çok kez birbirinin yerine kullanılabiliyor. Ancak, Have to karşı tarafın zorunluluğu olduğu için Have to’nun kurallarda kullanımı daha yaygındır.

Must/Mustn’t Gramer Yapısı

Olumlu Cümlelerde
(Özne>Subject) + (Must) + (Fiil>Verb1)
Örn/ It’s cold. I must wear my jacket > Hava soğuk. Ceketimi giymeliyim.

Olumsuz Cümlelerde
(Özne>Subject) + (Mustn’t/Must not) + (Fiil>Verb1)
Örn/ You mustn’t be late for school > Okula geç kalmamalısın.

Soru Cümlelerinde
(Must) + (Özne>Subject) + (Fiil>Verb1)
Örn/ Must you always be a first ? > Hep birinci olmak zorunda mısın ?

Not: Soru cümlelerde “Must” kullanımı pek yoktur. Yani kullanılmaz. Bunun yerine “Have to” kullanımı vardır. “Must” kendi kendine yapılan bir muhasebe olduğu için başkasına sorulma durumu yaşanmaz.

Must/Mustn’t Örnek Cümleleri

Örn/ I must spend my money sparingly. > Paramı idareli harcamalıyım.
Örn/ I mustn’t drive my car fast. > Arabamı hızlı sürmemeliyim.
Örn/ Today is the Feast of Ramadan. I must get up early. > Bugün Ramazan Bayramı. Erken kalkmalıyım.
Örn/ You mustn’t park here. > Buraya park etmemelisin/edemezsin.
Örn/ I must call my mom today. > Bugün annemi aramalıyım.
Örn/ You mustn’t smoke in the school. > Okulda sigara içemezsin.
Örn/ The azan was recited. I must pray. > Ezan okundu. Namaz kılmalıyım.
Örn/ You mustn’t eat anything in the class. > Sınıfta herhangi bir şey yiyemezsiniz.
Örn/ I must a new bag for school. > Okul için yeni bir çanta almalıyım.
Örn/ Students must do their homework. > Öğrenciler ödevini yapmalı.

Not: Must’tan sonra “to” eki getirilmez. Bu sık sık yapılan bir hatadır.

Should, Have to, Must Arasındaki Fark

Should, bir şeyi yapmanın iyi olacağını ifade eder, yani tavsiyede bulunur. “Yaparsan iyi olur anlamı verir.”

Have to, bir şeyi yapmanın başkası tarafından zorunlu tutulduğunu ifade eder.

Must, bir şeyi yapmanın kendin için zorunlu olduğunu ifade eder ve kurallarda kullanılır.

Have to zorunluluk olarak Must’a benzer . Ancak Must, kendi içinde olan bir zorunluluğu ve kuralları ifade eder. Have to, ise başkasının zorunlu tuttuğu zorunluluklardan bahseder. Have to, Must’a göre biraz daha güçlü bir zorunluluktur.

Bir cümle hem Must hem Have to hem de Should ile kurulduğunda çeviri olarak aynı olabilir ancak taşıdığı anlamlar farklıdır.

Örn/ You should eat some food. > Biraz yemek yemelisin.
(Hikaye: Eve gelen misafir hiç sofraya uzanmaz ve misafirin annesi “ayıp olmasın olum biraz yemek yemelisin” tavsiyesini ifade eder. )

Örn/ You must eat some food. > Biraz yemek yemelisin.
(Hikaye: Zayıf kalan arkadaşına üzülen ve onun bu durumdan kurtulması için arkadaşının yemek yemesinin kendi için zorunlu olduğu ifade eder.)

Örn/ You have to eat some food. > Biraz yemek yemelisin.
(Hikaye:  Elinde tabakla dolaşmaktan sıkılan annenin sinirlenip çocuğuna yemekleri yemesinin zorun olduğu ifade eder.)