Need to, Needn’t Konu Anlatımı

İngilizce’de Need, “ihtiyacı olmak, gerekmek, lazım olmak” anlamlarına gelen bir fiildir ve isimler ile kullanılır. Örnek cümle verelim ve daha iyi anlayalım.

Örn/ I need a pencil for my homework. > Ödevim için kaleme ihtiyacım var.

Need to, ise bir fiilin gerekliliğini belirtir o fiili yapmaya ihtiyacın olduğunu, yapman gerektiğini belirtmek için kullanılır. Cümleye “.. yapmak lazım, .. yapmak gerek” anlamı verir.

Örn/ I need to do homework until tomorrow. > Yarına kadar ödevimi yapmam gerek.

Sonuç Olarak

Need, bir ismin gerekliliğini belirtir.
Need to, fiilin gerekliliğini belirtir.

Need to Gramer Yapısı

Olumlu Cümlelerde
+ÖzneNeed toFiil
+I, You, We, Theyneed tothinkabout it
+He, She, Itneeds tothinkabout it
Olumsuz Cümlelerde
ÖzneDon’t Need toFiil 
I, You, We, Theydon’t need tohelpto swim
He, She, Itdoesn’t need tohelpto swim
Soru Cümlelerinde
?DoÖzneNeed toFiil
?DoI, You, We, Theyneed togothere
?Doeshe, she, itneed togothere

Not: Need to ile Have to, gramer olarak birbirleri ile aynıdır ancak anlam olarak Need to, gerekliliği belirtirken Have to, zorunluluğu belirtir. Ayrıca Have to ile Need to yapılarının olumsuz anlamları hemen hemen aynıdır. Her ikisinin olumsuzu da yapmana gerek yok anlamı verir.

Not: Need to’nun olumsuz hali için alternatif olarak bir gramer yapısı daha vardır.

Olumsuz Needn’t Kullanımı
ÖzneNeedn’tFiil
Youneedn’tcallhim

Örn/ You needn’t call him because he is in front of the door. > Onu aramana gerek yok çünkü kapının önünde.

Don’t Need to = Needn’t
Doesn’t Need to = Needn’t

Bu kullanımda dikkat edilmesi gerekilen nokta needn’t tan sonra to getirilmez. Çok sık yapılan hatalardan biridir, dikkat edilmesi gerekir.

Need to ile İlgili Örnek Cümleler

Örn/ I need to beat him. > Onu yenmem gerek.
Örn/ I need to go to the bathtroom. > Tuvalete gitmem gerek.
Örn/ I need to sleep more. > Daha fazla uyumaya ihtiyacım var.
Örn/ We don’t need to buy an egg. > Yumurta almamıza gerek yok.
Örn/ I need to perform ablution. > Abdest almam gerek.
Örn/ You needn’t borrow money from him. > Ondan borç almana gerek yok.
Örn/ You need to eat a lot of bread to beat me. > Beni yenmek için çok ekmek yemen lazım.
Örn/ Cevdet needs to do sport. > Cevdet’in spor yapması gerek.
Örn/ Do you need to help ? > Yardıma ihtiyacın var mı ?
Örn/ Do you need to study a university for a good job. > İyi bir iş için okuman mı lazım ?

Benzer kalıp olarak Have to kalıbını öğrenmenizde ve farkını daha iyi anlamanız da fayda var. Dilerseniz Have to Konu Anlatımı dersimize göz atabilirsiniz. Ayrıca Need to ile ilgili bir örnek cümlede yoruma bırakarak hemen bir pratik yapınız.