Nevertheless, However Konu Anlatımı (Bağlaçlar)

İngilizce’de Nevertheless ve However, iki cümleyi birbirine anlam olarak bağlar ve (Yinede, Ancak, Buna rağmen) anlamları verir. Ancak gramer olarak bağlamaz. Yani birinci cümle biter ve nokta(.) konulur ardından ikinci cümlenin başında kullanılır.

Nevertheless, However Gramer Yapısı

İki Cümleli Kullanımı
(1.Cümle) + (.) + (Nevertheless/However) + (,) + (2.Cümle)

Örn/ Ali works a lot. Nevertheless, he hasn’t any money. > Ali çok çalışıyor. Buna rağmen hiç parası yok.
Örn/ Ali works a lot. However, he hasn’t any money. > Ali çok çalışıyor. Buna rağmen hiç parası yok.

Tek Cümleli Kullanımı
(1.Cümle) + (;) + (nevertheless/however) + (,) + (2.Cümle)
Örn
/ Ali works a lot. nevertheless, he hasn’t any money. > Ali çok çalışıyor. Yinede hiç parası yok.
Örn
/ Ali works a lot; however, he hasn’t any money. > Ali çok çalışıyor. Yinede hiç parası yok.

But ile Kullanımı
(1.Cümle) + (,) + (but) + (nevertheless/however) + (2.Cümle)
Örn
/ Ali works a lot, but nevertheless he hasn’t any money. > Ali çok çalışıyor ama yine de hiç parası yok.
Örn
/ Ali works a lot, but however he hasn’t any money. > Ali çok çalışıyor ama yinede hiç parası yok.

Not: Nevertheless ve however ikinci cümlenin başında yer alması gerekir ama bazen konuşma dilinde iki cümle birbirinden virgül ile ayrılıp ikinci cümlenin sonuna eklenebilir. Ana gramer yapısı olarak iki cümleli gramer yapısını öğrenin.
Örn/ Ali works a lot, he hasn’t any money nevertheless. > Ali çok çalışıyor yinede hiç parası yok.

Nevertheless, However Örnek Cümleleri

Örn/ Cevdet is very hungry. Nevertheless, he don’t any food. > Cevdet çok aç. Yinede hiç yemek yemiyor.
Örn/ They are very powerful. However, we beat them. > Onlar çok güçlü. Ancak biz onları yendik.
Örn/ Cevdet is very hungry. Nevertheless, he doesn’t eat any food. > Cevdet çok aç. Yinede hiç yemek yemiyor.
Örn/ These sentences are very nice. However, these are a few. > Cümleler çok güzel. Ancak az.
Örn/ Ali didn’t study university, but however, he is very succesful. > Ali üniversite okumadı, ama yinede çok başarılı.

Benzer Bağlaçlar

Although, Even though ve Though
Although, Even though ve Though iki cümleyi birine bağlar ve (-masına rağmen, -dığı halde) anlamını verir. Burada gramer olarak dikkat etmemiz gereken konu birbirine bağlananların her ikisininde cümle oluşudur. İki cümleyi tek cümle olarak birbirine bağlar.

Örn/ Although Ali works a lot, he hasn’t any money. > Ali çok çalışmasına rağmen hiç parası yok.
Örn/ Even though Ali works a lot, he hasn’t any money. > Ali çok çalışmasına rağmen hiç parası yok.
Örn/ Though Ali works a lot, he hasn’t any money. > Ali çok çalışmasına rağmen hiç parası yok.

Daha fazla bilgi ve örnek cümle için Although, Even though ve Though Konu Anlatımı dersimize bakabilirsiniz.

In spite of, Despite
In spite of ve Despite, bir isim ile bir cümleyi birbirine bağlar. Although ile aynı anlamı verir ancak In spite of ve Despite iki cümleyi değil, bir isim ile bir cümleyi bağlar. Cümle başında kullanılırsa cümlecikten önce virgül(,) konulur.

Örn/ Despite the difficulties, we helped them. > Zorluklara rağmen onlara yardım ettik.
Örn/ In spite of the difficulties, we helped them. > Zorluklara rağmen onlara yardım ettik.

Daha fazla bilgi ve örnek cümle için In spite of, Despite Konu Anlatımı dersimize bakabilirsiniz.