Past Continuous Tense Konu Anlatımı (When,While)

Past Continuous Tense, geçmişte bir fiili yapıyor olduğunuz, belirli zaman aralıklarını ifade etmek için kullanılır. Past Continuous Tense konu anlatımı dersimizde, cümle yapısını, örnek cümleleri ve when ile while’ı göreceğiz.

Türkçe olarak bir örnek cümle verelim ve mantığını anlayalım. “Dün okulda öğretmeni dinliyordum.” bu cümle geçmişte bir süre fiilin devam ettiğini belirten bir cümle. Yani “Dün okulda öğretmeni dinledim.” ile aynı ifadeler değildir. Anlatıkları şey aynı iken belirttikleri zaman aralıkları aynı değildir. Ancak verdiğim örnekteki gibi bir kullanım çok yaygın değil.

Bunun yerine şu şekilde ifadeler daha çok kullanılır. “Öğretmen ders anlatırken, ben onu dinliyordum.” burada iki adet cümle var ve her ikisi de Past Continuous Tense cümlesi  ve bir de şu şekilde kullanımı vardır “Öğretmen ders anlatırken, müdür sınıfa girdi.” burada yine iki cümle var ancak biri Past Continuous Tense iken birisi Simple Past Tense cümlesidir. Eğer farkları anladıysak örneklerle pekiştirelim eğer anlamadıysak merak etmeyin şimdi örneklerle anlayacaksınız 🙂

Past Continuous Tense Cümle Yapısı

Olumlu Cümlelerde
(Özne>Subject) + (was/were) + (Verb1+ing)
Örn/
 I was waiting for you at school on Monday. > Pazartesi seni okulda bekliyordum.

Olumsuz Cümlelerde
(Özne>Subject) + (wasn’t/weren’t) + (Verb1+ing)
Örn/ 
I wasn’t eating bread for 2 months. > 2 aydır ekmek yemiyordum.

Soru Cümlelerinde
(Was/Were) +(özne>subject) +  (Verb1+ing)
Örn/ 
Were you looking for your key yesterday ? > Dün anahtarını mı arıyordun ?

Not: Yapılan fiil bir süreç olduğu için bazı fiiller Past Continuous’ta kullanılmaz. Örneğin, sevmek, görmek, anlamak gibi fiiller süreç ifade etmedikleri için Past Continuous Tense’te kullanılmaz.

Biz Türkçe’de “Seviyorum,Anlıyorum,” gibi cümleler kursakta bu şimdiki zamanı ifade etmez “Seviyorum” derken yapı olarak şimdiki zaman olsa da anlam olarak geniş zamanı ifade eder. Şimdi kullanılmayan fiiller için örneklendirme yapalım.

Past Continuous’te Kullanılmayan Fiiller

Örn/ I was understanding the lesson last week > Hatalı cümle (understanding)
Örn/ I was seeing him yesterday > Hatalı cümle (seeing)
Örn/ Cevdet was liking cats > Hatalı cümle (liking)

Not: Bu konuyu Türkçe olarak düşünmenizi istemiyorum. Burada ki kural şu şekilde; geniş zamanı ifade eden veya bir anda olup biten fiillere “-ing” takısı getirilmez. Yani birini görürsünüz ve o an o fiil bitmiştir. Ama onu izliyorum veya bakıyorum diyebiliriz ancak görmek anlık bir fiildir bu yüzden kullanılamaz. Dediğim gibi bu konuyu Türkçe düşünmemek gerek. Çünkü bizde görüyorum şeklinde bir tabir var. Eğer yinede anlamadıysanız yorum bırakabilirsiniz.

When While Konu Anlatımı ve Cümle Yapısı

When, While bağlaçları iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır ve bu iki cümle 4 farklı zaman kombinasyonu ile oluşturulabilir.

1) Past Continuous + Past Continuous
2) Simple Past + Simple Past
3) Past Continuous + Simple Past
4) Simple Past + Past Continuous

Şimdi bu kombinasyonlarda When nerede While nerede kullanılır ona bir bakalım. When, hem Past Continuous hem de Simple Past cümlesinin başında kullanılabilir ancak Simple Past cümlesinde daha yaygın olarak kullanılır. While, sadece Past Continuous cümlesinin başında kullanılır. Şimdi cümle yapısına bakalım ve örneklendirelim.

1) Past Continuous + Past Continuous
Kullanım 1: (While/When) + (Cümle1) + (,) + (Cümle2)
Örn/ While the teacher was lecturing, I was listening him.> Öğretmen ders anlatırken ben onu dinliyordum.
Kullanım 2: (Cümle2) + (while/when) + (Cümle1)
Örn/ I was listening him while the teacher was lecturing.> Öğretmen ders anlatırken ben onu dinliyordum.

2) Simple Past + Simple Past
Kullanım 1: (When) + (Cümle1) + (,) + (Cümle2)
Örn/
When I came in my home, there wasn’t anybody. > Evime girdiğimde hiç kimse yoktu.
Kullanım 2: (Cümle2) + (when) + (Cümle1)
ÖrnThere wasn’t anybody when I came in my home. > Evime girdiğimde hiç kimse yoktu.

3) Past Continuous + Simple Past
Kullanım 1: (While/When) + (Past Continuous C.) + (,) + (Simple Past C.)
Örn/ While the teacher was lecturing, I came in the class. > Öğretmen ders anlatıyorken ben sınıfa girdim.
Kullanım 2: (Simple Past C.) + (while/when) + (Past Continuous C.)
Örn/ I came in the class while the teacher was lecturing. > Öğretmen ders anlatıyorken ben sınıfa girdim.

4) Simple Past + Past Continuous
Kullanım 1: (When) + (Simple Past C.) + (,) + (Past Continuous C.)
Örn/ When Cevdet send me a message, I was sleeping. > Cevdet bana mesaj gönderdiğinde ben uyuyordum.
Kullanım 2: (Past Continuous C.) + (when) + (Simple Past C.)
Örn/ I was sleeping when Cevdet send me a message. > Cevdet bana mesaj gönderdiğinde ben uyuyordum.

Not: Burada dikkat etmeniz gerek olay şu ki when veya while’dan sonra gelen cümle ilk yapılan fiili ifade ediyor 2. cümle ise sonradan olmuş oluyor. Yani eğer dikkat ederseniz size verdiğimiz 2 kullanım örneğinde de eğer (when/while)’ı ortaya alıyorsak aynı şekilde (when/while)’ın önündeki cümleyi de yine önüne alıyoruz ki anlamı değişmesin. Yani “Ben dışarı çıktığımda yağmur yağıyordu.” cümlesi ile “Yağmur yağıyorken ben dışarı çıktım.” cümle aynı anlamda değil. Hangi cümledeki fiil ilk olarak yapılıyorsa (when/while) o cümlenin başına getirilir.

Eğer konuyu anladıysanız yoruma şu 2 cümlenin İngilizce’sini her 2 kullanım için de yazın. Eğer anlamadıysanız anlamadığınız yeri yorum olarak yazın.

“Yağmur yağıyorken ben dışarı çıktım.”
“Ben dışarı çıktığımda yağmur yağıyordu.”