Possessive Adjectives and Pronouns (İyelik ve Zamir)

Posssesive Adjective, İngilizce’de sahiplik belirtirken kullanılır. Türkçe’de İyelik olarak bilinir. Örnek verecek olursak, Benim, Senin, Onun > My, Your, His gibi sahiplik belirten sıfatlar Posssesive Adjective olarak adlandırılır.

Possessive Pronouns, İngilizce’de ismin yeri tutan bir zamir belirtirken kullanılır. Türkçe’de zamir olarak bilinir. Buna da örnek verecek olursak, Benimki, Seninki, Onunki > Mine, Yours, His gibi zamirler Possessive Pronouns olarak adlandırılır.

Zamirler, isimlerine kullanılır aynı zamanda iyelik sıfatı ile belirtilen isim tamlamalarını kısaltabilir. Cümle içerisinde örnek verelim ve daha iyi anlayalım isterseniz.

Posssesive Adjective
Örn
/ My pencil is darker than your pencil > Benim kalemim senin kaleminden daha koyu

Possessive Pronouns
Örn
/ My pencil is darker than yours > Benim kalemim seninkinden daha koyu

Not: Sanırım aralarındaki farkı biraz anladık. Fark ettiyseniz, My pencil isim tamlamasını Mine olarak değiştirmedim. Çünkü öncelikle neyden bahsettiğimizi bilelim. Tabi eğerMine yapsaydım anlam değişmezdi ve bir fark olmazdı ve Benimki seninkinden daha koyu olarak çevrilirdi ancak bu cümleyi kurduğum zaman elim ile kalemi göstermem gerekir ki neyden bahsettiğim anlaşılsın. Bu yüzden ilk örnekteki gibi bir kullanım daha doğrudur.

Possessive Adjectives ve Possessive Pronouns Listesi

Subject PronounsPossessive AdjectivesPossessive Pronouns
IMyMine
BenBenimBenimki
YouYourYours
SenSeninSeninki
HeHisHis
OOnunOnunki
SheHerHers
OOnunOnunki
ItIts
OOnun
WeOurOurs
BizBizimBizimki
TheyTheirTheirs
OnlarOnlarınOnlarınki

Not: Listede görüldüğü gibi sahip olduğumuz bir şeyi ifade ederken Possessive Adjectives, sahip olunan nesneyi ifade etmek için Possessive Pronouns kullanılıyor. Peki bu liste dışına çıkmak istersek nasıl sahiplik sıfatı kullanacağız ? Yani Onun>His demek yerine Cevdet’in demek istiyorsam nasıl yapmam gerekir ? Böyle bir kullanımı Possessive ‘s ile yapabilirsiniz. Cevdet’in kalemi demek için Cevdet’s pencil diyebiliriz. Ancak konuyu iyice anlamak için Possessive ‘s Konu Anlatımı dersimizi incelemelisiniz.

Possessive Adjectives Örnekleri

Örn/ This is my phone. > Bu benim telefonum.
Örn/ Your brother is really intelligent. > Kardeşin gerçekten zeki.
Örn/ Our house has 3 rooms. > Evimiz 3 odalı.
Örn/ I ate his cake yesterday. > Dün onun kekini yedim.
Örn/ Their car is very big. > Onların arabası çok büyük.
Örn/ There are 15 trees in my garden. > Bahçemde 15 ağaç var.
Örn/ I bought my computer 5 years ago. > Bilgisayarımı 5 yıl önce almıştım.
Örn/ Your shoes are very nice. > Ayakkabıların çok güzel.
Örn/ My keyboard was broken yesterday. > Dün klavyem bozuldu.
Örn/ My finger have been cut! > Parmağım kesildi!

Possessive Pronouns Örnekleri

Örn/ Your ball is harder than mine. > Senin topun benimkinden daha sert.
Örn/ My hands are cold, what about yours ? > Ellerim üşüdü, peki seninkiler ?
Örn/ My exam and yours were not bad > Benim sınavım ve seninki kötü değildi.
Örn/ Our garden smaller than theirs. > Bizim bahçemiz onlarınkinden daha küçük.
Örn/ This is mine and that is your. > Bu benimki şu da seninki.
Örn/ I rang my phone with yours. > Telefonumu seninki ile çaldırdım.
Örn/ My bag is weightier than his. > Çantam onunkinden daha ağır.
Örn/ His car is faster than yours > Onun arabası seninkinden daha hızlı.
Örn/ His is effective than other sermon > Onunki diğer sohbetlerden daha etkileyici.
Örn/ This phone more expensive than mine> Bu telefon benimkinden daha pahalı.