Present Continuous Tense Konu Anlatımı(Şimdiki Zaman)

Present Continuous Tense, şimdi ki zamanı niteleyen bir fiilin veya oluşun devam ettiğini anlatmak için kullanılır. Yani bir fiil var mesela “gülmek” olsun fiilimiz ayrıca fiil “verb” demek. Arada kelime ezberi serpiştirelim 🙂

Evet kelimemiz gülmek peki bunu zaman olarak şimdiki zamana yani Present Continuous Tense’e göre kullanmak istersek nasıl kullanacağız ?

İşte şu şekilde “He is laughing at me. > O bana gülüyor.” Yani bir olay daha önceden olmamış veya geleceğe yönelik değil o anda bulunduğu durumu niteliyor. Tabi konu anlatımları örneklerle çok daha iyi pekişecektir. Hadi örneklendirmeye devam edelim…

Not olarak şunu söylemek istiyorum. Şu iki cümle arasındaki farkı dile getirelim.
Örn/ He goes school. > O okula gider(genel-geniş zaman)
Örn/ He is going school. > O okula gidiyor(şimdi)

Bu örnek ile biraz ayrımı anladıysak gramer yapımıza bakalım ve örnek yapalım.

Present Continuous Tense Gramer Yapısı

Olumlu Cümle
(Özne>Subject) + (am/is/are) + (Fiil>Verb)+ing
Örn/ I am reading a book > Kitap okuyorum.

Olumsuz Cümle
(Özne>Subject) + (am/is/are)+not + (Fiil>Verb)+ing
Örn/ She isn’t cleaning your room > O odasını temizlemiyor

Soru Cümlesi
(Am/Is/Are) + (Özne>Subject) + (Fiil>Verb)+ing ?
Örn/ Are they sleeping ? > Onlar uyuyor mu ?
Cevap: No, They aren’t.

Not: Cümle yapımı bu şekilde ancak Simple Present Continuous Tense her zaman zaman şimdi ki zamanı belirtmeyebilir. Mesela birisinin sürekli yaptığı bir işten yakındığınız zaman bu kalıbı “always>her zaman” ile kullandığınız vakit cümle şimdi ki zamanı kastetmez bir şeyden yakındığınızı bildirir.

Örn/ He is always talkink during the lesson > O ders esnasında sürekli konuşuyor.

İngilizce’de Fiile “-ing” Takısı Ekleme

İngilizce’de şimdiki zamanı kullanmak istiyorsak yukarıdaki olumlu, olumsuz ve soru kalıplarını bilmeniz gerekir. Temel olarak kural (am/is/are + Fiil+ing) kuralı ile kurulur ancak bu işlemi nasıl yapmamız gerekiyor bir de buna değinelim. Yani fiile(verb)  -ing takısını eklerken nasıl eklememiz gerekir bazı kurallara değineceğim.

1) Eğer fiilin son harfi “e” harfi ise o harfi kaldırıp -ing takısını getiririz.

Örn/ Come>Coming
Örn/ Ride>Riding
Örn/ Have>Having

2) Eğer tek heceli fiilin (sessiz+sesli+sessiz) olarak harf bitiyorsa ve bu sessiz harf  W,X,Y değilse sessiz harfi 2 kere yazarız.

Örn/ Stop>Stopping
Örn/ Sit>Sitting
Örn/ Swim>Swimming

Daha çok anlaşılması için çift harf olmayan bir kaç örnek göstereceğim ve neden olmadığını yazacağım.
Örn/ Fix>Fixing bu fiil Fixxing olmadı çünkü X ile bitiyor.
Örn/ Happen>Happening bu fiil Happenning olmadı çünkü iki heceli bir fiil.
Örn/ Sleep>Sleeping bu fiil Sleepping olmadı çünkü -eep olarak bitti ve (sessiz+sesli+sessiz) kuralına uymuyor.

3) Fiilin sonu “-ie” ile bitiyorsa -ie kalkar yeri -y harfi ve -ing takısı gelir.

Örn/ Lie>Lying
Örn/ Die>Dying
Örn/ Tie>Tying