Simple Past Tense Konu Anlatımı (Geçmiş Zaman)

Simple Past Tense, İngilizce’de geçmiş zamanda ki bir olayı veya durumu ifade ederken kullanılır. Türkçe’de ki geçmiş zamanın karşılığıdır. Ancak bizde ki gibi duyulan geçmiş zaman(-mış) ve görülen geçmiş zaman(-dı) kavramları gibi bir ayrım söz konusu değildir.

Hemen bir Türkçe örnek verip ardından İngilizce’ye çevirelim ve konuyu biraz daha iyi kavrayalım. Mesela cümlemiz “Ali eve geldi.” olsun. Bu durumda cümle şu şekilde kurulacaktır.

Örn/ Ali came home. > Ali eve geldi.

Şimdi bu örneği inceleyelim ve kuralları yavaş yavaş yazmaya ve notlarımızı almaya başlayalım. Cümle gördüğünüz gibi birinci tekil şahıs(o) bu durumda eğer Simple Present Tense‘e göre yapmış olsaydık fiile “-s” takısı gelmiş olmalıydı yani cümle söyle olurdu “Ali comes home” ancak fiilimiz burada “-s” takısı almıyor ve fiilin 2.hali kullanılıyor.

Bilindiği üzere fiiller İngilizce’de 3 hal alır 1., 2. ve 3. halleri vardır. Bu haller zamanları daha kolay kullanmak için yapılmış olsa da bizim için ezber gerektirecek 🙂 Çünkü fiilleri 2. haline çevirmenin kolay bir yöntemi olsa da çoğu fiil bu kurala uymuyor yani istisna dedikleri fiiller biraz fazla.

Bir kaç tane 1. halden 2. hale geçmiş düzensiz fiil örneği verelim ve ardından gramer formülümüzü oluşturalım.

Örn/ Come>Came
Örn/ Go>Went
Örn/ Be>Was

Evet “be” fiil örneğimize dikkat edelim çünkü bildiğimiz gibi İngilizce geniş zamanda durum cümlesi kurarken “be” fiilini kullanıyorduk. “Yoo kullanmıyorduk” diyebilirsiniz çünkü biz bu fiili yardımcı fiili olarak “Am/Is/Are” şeklinde kullanıyorduk. Peki geçmiş zamanda nasıl kullanacağız şimdi onu inceleyelim.

İlk olarak kurallara bakmadan önce durum cümlelerinde ve olay cümlelerinde kurallarda farklılık gösterdiğini bilelim yani “Cevdet yakışıklıydı.” bir geçmiş durum cümlesi iken, “Cevdet kitap satın aldı.” cümlesi geçmiş bir olay cümlesidir. Hadi geçmiş zaman durum cümlelerinde ki formülümüzü oluşturalım ve örneklendirme yapalım.

Simple Past Tense Durum Cümle Yapısı

Olumlu Cümlelerde
(Özne) + (was/were) + (isim/sıfat)
Örn/ Cevdet was blond. > Cevdet sarışındı.

Olumsuz Cümlelerde
(Özne) + (was/were)+ (not) + (isim/sıfat)
Örn/ They weren’t rude. >Onlar kaba değildi.

Soru Cümlelerinde
(Was/Were) + (özne) + (isim/sıfat) ?
Örn/ Were you a student last year ? > Geçen sene öğrenci miydin ?

Formullerimize baktık ve almamız gereken notlara da bir göz atalım ve bu kuralları pekiştirelim.
1) Am/Is/Are yerine “Was/Were” kullanılır
2) Tekil şahıslarda(I, He, She, It) “Was” kullanılırken çoğul şahıslarda(You, We, They)  “Were” kullanılır.
3) Olumsuz yaparken was>wasn’t olur, were>weren’t olur. “was not/were not” kullanımları da doğrudur.

Simple Past Tense Olay Cümle Yapısı

Olumlu Cümlelerde
(Özne) + (fiilin 2.hali>V2)
Örn/ He drove a car carefully. > O arabayı dikkatlice sürdü.

Olumsuz Cümlelerde
(Özne) + (didn’t) + (fiilin 1.hali>V1)
Örn/ I didn’t finish my homework. >Ev ödevimi bitirmedim.

Soru Cümlelerinde
(Did) +(özne) +  (fiilin 1.hali>V1) ?
Örn/ Did you do your homework ? > Ödevini yaptın mı ?

Geçmiş zaman olay formullerimize de baktık peki neleri not etmeliyiz hemen bir bakalım.
1) Olumlu cümlelerde fiilin 2.hali kullanılıyor ve düzensiz fiillerin 2. hallerini ezberlemelisiniz.
2) Olumsuz ve soru cümlelerinde “do” yardımcı fiili 2. hal olarak “did” yardımcı fiiline döner ve bu yüzden asıl fiilimizin 1. halini kullanırız.
3) Soru cümlelerinde yardımcı fiile başa gelir ve cümle olduğu gibi yazılır ama fiil 2. halde değil 1. haldedir 2.notumuzda da belirttiğimiz gibi.

İngilizce Fiillere “ed” Takısı Ekleme Kuralları

Geçmiş zamanda için fiillerin 2. halinin önemini anladık peki biz düzenli fiilleri nasıl 2.hale çevireceğiz ona bir bakalım. Düzenli bir fiil eğer 2. hal olacak ise fiilin sonuna “-ed” takısı getirilir. Hemen nasıl yapılır gösterelim.

Örn/ Show>Showed
Örn/ Help>Helped
Örn/ Arrest>Arrested

1)Eğer fiilin sonu “-e” harfi ile bitiyorsa sadece “-d” harfi getirilir.

Örn/ Move>Moved
Örn/ Die>Died

2)Eğer fiilin sonu (sessiz harf)+(-y) ile bitiyorsa “y” harfi kalkar yeri “-ied” getirilir.

Örn/ Cry>Cried
Örn/ Worry>Worried

Ancak “y” harfinden önceki harf sesli ise bu kural uygulanmaz.

Örn/ Stay>Stayed
Örn/ Play>Played

3)Eğer tek heceli fiilin sonu  (sessiz)+(sesli)+(sessiz) olarak bitiyorsa ve son harfi W, X değilse spn harf tekrarlanır.

Örn/ Hug>Hugged
Örn/ Beg>Begged
Örn/ Plan>Planned

Şaşırabileceğiniz bir kaç örnek vereyim ve neden çift harf olmadıklarını açıklayalım.

Happen>Happened normalde Happenned olması beklenirdi ancak bu fiil tek hece değil bu yüzden olmadı.

Mix>Mixed normalde Mixxed olmasını beklenirdi ancak fiilin sonu X harfi ile bitiyor 3. kuralı dikkatli okuyalım.

Simple Past Tense Örnek Cümleler

Konun pekişmesi için bir kaç geçmiş zaman örneği verelim ve biraz da cümlelerimiz de zaman belirteçleri ekleyelim ve konu pekişsin. Ancak konuyu anlamak yeterli olmayacaktır. Pratik yaparak edindiğiniz bilgileri kalıcı hale getirmeniz gerekir. Pratik yapmak İngilizce’nin altın kuralı denebilir.

Örn/ I saw you in the hospital yesterday > Seni dün hastanede gördüm.
ÖrnHe gave me a gift last my birthday. > O bana bir hediye verdi.
ÖrnCevdet moved to Eskişehir 2 years age > Cevdet 2 yıl önce Eskişehir’e taşındı.
ÖrnHe didn’t come to school 2 days ago > 2 gün önce okula gelmedi.
ÖrnI didn’t forget you > Seni unutmadım.
ÖrnThey didn’t go without you > Onlar sensiz gitmedi.
ÖrnDid you finish your homework ? > Ödevini bitirdin mi ?
ÖrnDid you read book that I give you ? > Sana verdiğim kitabı okudun mu ?
ÖrnDid he tell you the answer ? > Sana cevabı söyledi mi ?

Birer cümle de sis kurmayı ve yoruma yazmayı unutmayın. Yoruma yazmanız şart olmasa da diğer takipçilerimiz faydalanmış olacaktır. İster yoruma cümle yazın ister yazmayın ama pratik yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın…