Simple Present Tense Konu Anlatımı (Geniş Zaman)

Simple Present Tense, belirli aralıkla sürekli olarak yapılan fiilleri veya sabit bir durumu ifade ederken kullanılır. Zaman olarak Türkçe karşılığı “geniş zaman”dır. Simple Present Tense cümleleri 2 farklı şekilde oluşturulur.

1) Durum Cümleleri
2) Fiil Cümleleri

Fiil cümlelerimizi geniş zamanda ifade ederken o fiili sürekli olarak belirli aralıklarda yapıldığını ifade ederiz örnek olarak “Her gün 5 vakit namaz kılarım.” gibi. Durum cümlelerinde ise daha önceden de var olan, şuan da var olan ve daha sonra da uzun bir süre değişmeyecek veya hiç değişmeyecek olan durumları ifade ederiz örnek olarak “Benim adım Cevdet” veya “20 yaşındayım” gibi. Hadi şimdi Simple Present Tense gramer yapısını, örnek cümlelerini ve alacağımız özel notlara bakalım.

Simple Present Tense Gramer Yapısı (Durum Cümlesi)

Olumlu Cümlelerde
(Özne) + (am/is/are) + (isim/sıfat)
Örn/
This paper is red > Bu kağıt kırmızı

Olumsuz Cümlelerde
(Özne) + (am/is/are) +(not) + (isim/sıfat)
Örn
/ Cevdet isn’t rude > Cevdet kaba değildir.

Soru Cümlelerinde
(Am/Is/Are) +(not) + (özne) + (isim/sıfat)
Örn
/ Are you a student ? > Öğrenci misin ?

Simple Present Tense Cümle Örnekleri (Durum Cümleleri)

Örn/ My name is Cevdet > Benim adım Cevdet.
Örn/ She is clever > O akıllıdır.
Örn/ This building is very high > Bu bina çok yüksek
Örn/ He is not a doctor > O doktor değil.
Örn/ We are not maried > Biz evli değiliz.
Örn/ The weather isn’t cold > Hava soğuk değil.
Örn/ Are you Cevdet ? > Sen Cevdet misin ?
Örn/ Am I mad ? > Ben deli miyim ?
Örn/ Is he a teacher ? > O öğretmen mi ?

Not: Durum cümlesi ifade edilirken yardımcı fiil olarak “be fiilleri” dediğimiz “am/is/are” yardımcı fiilleri kullanılır. Bu yardımcı fiiller “olmak” anlamı verir ancak cümle içerisinde bu fiil pek çevrilmez.

Mesele ilk cümlemize bakalım “Bu kağıt kırımızı” cümlesi “Bu kağıt kırmızı olmaktadır” diye çevirebiliriz ama bu bizim kulağımıza çok yatkın olmayan ve pek kullanılmayan bir kullanım. Bu örneği bu fiilin nereden geldiğini anlamanız için yazmak istedim.

Not: Am/Is/Are yardımcı fiilleri özneye göre değişkenlik gösterir. Eğer özne ben yani “I” ise yardımcı fiil “Am” olur, özne “Sen, Siz, Onlar veya çoğul herhangi bir şey” ise yardımcı fiil “Are” olur, özne “O veya tekil şahıs ise” yardımcı fiil “Is” olur. Bunu birde liste şeklinde görelim isterseniz.

ÖzneYardımcı Fiil
IAm
You, We, TheyAre
He, She, ItIs

Simple Present Tense Gramer Yapısı (Fiil Cümlesi)

Olumlu Cümlelerde
(Özne) + (Fiil/Fiil+”-s”)
Örn/ I go to the Mosque every day > Her gün camiye giderim.

Olumsuz Cümlelerde
(Özne) + (don’t/doesn’t) + (Fiil)
Örn/ He doesn’t wake up late > O geç uyanmaz.

Soru Cümlelerinde
(Do/Does) + (Özne) + (Fiil)
Örn/ Do you agree with me ? > Benimle aynı fikirde misin ?

Not: Fiil cümlelerinde, özne eğer “I” haricinde tekil kişi ise fiile “-s” takısı getirilir. Ancak olumsuz veya soru cümlelerinde “-s” takısını “Do” fiili aldığı için fiile “-s” takısı getirilmez.

Simple Present Tense Cümle Örnekleri (Fiil Cümleleri)

Örn/ I go to school everyday > Her gün okula giderim.
Örn/ He goes to the Mosque every day > O her gün camiye gider.
Örn/ We drink milk every morning > Biz her sabah süt içeriz.
Örn/ I don’t like playing footboll > Ben futbol oynamayı sevmem.
Örn/ He doesn’t wake up late > O geç uyanmaz.
Örn/ We don’t buy orange juice > Biz portakal suyu almayız.
Örn/ Do you agree with me ? > Benimle aynı fikirde misin ?
Örn/ Does she like computer games ? > O bilgisayar oyunlarını sever mi ?
Örn/ Do they speak English ? > Onlar İngilizce konuşur mu ?

Fiile “-s” Takısı Getirme Kuralları

Her fiile “-s” takısı getirmek malesef kolay olmuyor. Fiillere göre “-s” takısı değişkenlik gösterir. “-S” takısı fiile uygun olarak “-s”, “-es”, “-ies” şeklinde eklenir. Tabi bunların kuralları da vardır neye göre “-s” neye göre “-es” ve neye göre “-ies” eki alır hadi bakalım.

1) Eğer fiilin sonu “-ch, -s, -sh, -x, -o” ile bitiyorsa fiilin sonuna “-es” getirilir.
Örn/ Go>Goes
Örn/ Wash>Washes
Örn/ Teach>Teaches

2) Eğer fiilin “sonu sessiz harf + y” ile bitiyorsa “-y” harfi kalkar yerin “-ies” getirilir.
Örn/ Fly>Flies
Örn/ Carry>Carries
Örn/ Study>Studies

3) Geri kalan bütün fiillere “-s” takısı getirilir.
Örn/ Eat>Eats
Örn/ Sleep>Sleeps
Örn/ Run>Runs

Şaşıracağınızı düşünerek bir fiil vermek istiyorum. Mesele “Play” fiiline “-s” taksı getirmek istersek aklımıza “Plaies” gibi bir şey gelebilir ancak unuttuğumuz bir şey var “Play” kelimesinde “y” den önceki harf sesli bir harf.

Not: Sahiplik fiili olan “Have” fiili bir istisna olarak “-s” takısı aldığında “Has” olur.

Simple Present Tense Exercises (Soruları)