SQL Veri Tipleri

Merhaba arkadaşlar.Bu eğitimde SQL veri tiplerinden genel olarak bahsedeceğim. SQL’ de veri tipi, herhangi bir nesnenin veri türünü belirten bir özniteliktir. Her sütun, değişken ve ifadenin SQL’de ilgili bir veri türü vardır. Tablolarınızı oluştururken bu veri türlerini kullanabilirsiniz. Gereksiniminize göre tablo sütunu için bir veri türü seçebilirsiniz.Tablo şeklinde sizlere veri tiplerini açıklamasıyla beraber anlatmaya çalışacağım.

Sayısal Veri Tipleri

Veri Tipi
Açıklama
Aralık
int
Tam sayı tipindeki verileri saklamamız için kullanılan veri tipidir.
-2,147,483,648 – 2,147,483,647
tinyint
1 byte büyüklüğünde 0 ile 255 arasında değer alabilen tam sayı veri tipidir.
 0 – 255
smallint
2 byte büyüklüğünde  tam sayı veri tipidir
 -32,768 – 32,767
bit
Özellikle durum bilgisi saklamak için mantıksal işlemlerde kullanılan veri tipidir. 1 değeri True, 0 değeri False olarak kabul edilir.
0 – 1
smallmoney  
Ondalıklı değerdir. Parasal değerleri tutmak için kullanılır.
-214,748.3648 – +214,748.3647
 money
Ondalıklı değerdir. Parasal değerleri tutmak için kullanılır.
-922,337,203,685,477.5808 – +922,337,203,685,477.5807
float
Boyutu ve doğruluğu (ondalık kısım duyarlılığı) aldığı parametreye göre değişen kayan noktalı sayılar için kullanılır.
-1.79E + 308 – 1.79E + 308

 

Metinsel Veri Tipleri

Veri Tipi
Açıklama
Uzunluk
char 
 Unicode olmayan sabit uzunlukta karakter verisi saklamak için kullanılır.
Maksimum 8,000 karakter.
 varchar
Unicode olmayan sabit uzunlukta karakter verisi saklamak için kullanılır.
Maksimum 8,000 karakter.
 text
Unicode olmayan sabit uzunlukta karakter verisi saklamak için kullanılır.
Maksimum 2.147.483.647 
 nchar
Sabit uzunlukta unicode karakter verisi saklamak için kullanılır
 Maksimum 4,000 karakter.
nvarchar  
Değişken uzunlukta unicode karakter verisi saklamak için kullanılır.
Maksimum 4,000 karakter.
ntext
Text tipinden tek farkı unicode veri saklayabilir.
 
Maksimum 1,073,741,823

 

Tarih ve Zaman Veri Tipleri

Veri Tipi
Açıklama
Uzunluk
datetime
Tarih ve zaman verilerini tutan 8 byte uzunluğunda veri tipidir.
Ocak 1, 1753 – Aralık 31, 9999
smalldatetime  
Tarih ve zaman verilerini saklayan 4 byte uzunluğunda veri tipidir.
Ocak 1, 1900 – Aralık 6, 2079
date
Yalnızca tarihler girilebilir.
1 Ocak 0001 – 31 Aralık 9999
time
 Yalnızca saatler girilebilir.

Genellikle kullanılan veri tiplerinden bahsettim.Bir sonraki derste görüşmek üzere!