Subject and Object Pronouns Konu Anlatımı (I,Me-He,Him)

İngilizce’de öğrenilmesi gereken ilk terim öznelerdir. Özneler, fiil cümlelerinde fiili yapar, durum cümlesinde ise nitelenen sözcüklerdir. Nesneler, fiil cümlelerinde fiilden etkilenen sözcüklerdir. Zamirler ise isimlerin yerini tutan sözcüklerdir. Bu dersimizde öznelerin kullanım yerini, hangi zamirin neyi ifade ettiğini, nasıl kullanıldıklarını ve örnek cümleleri görüceğiz.

Özne
Örn/ Cevdet bir kalem aldı. > Cevdet (Fiil Cümlesi)
Örn/ Kalem kırmızı. > Kalem (Durum Cümlesi)

Nesne
Örn/ Ali Cevdet’e hediye aldı.(Cevdet’e)

Subject Pronuons (Özne Zamirler)

IBen
YouSen,Siz
HeO(erkek)
SheO(kız)
ItO(insan dışı)
WeBiz
TheyOnlar

Not: Yukarıda bahsettiğimiz gibi zamirler isimlerin yerini tutar. Yani biz “Cevdet her gün 7’de kalkar.” demek yerine “O her gün 7’de kalkar.” demek için zamiri kullanırız. Ve tabloya bakalım erkekler için “O>He” demek bu durumda öznemiz “He” olacak.

Subject Pronuons Cümle İçinde Kullanımı

Subject pronouns, yani zamirler cümlenin en başında kullanılır. Ve tercüme ederken genellikle özne okunur ve cümlenin geri kalanı tersten okunur. Şimdi örnekler ile daha iyi anlayacağız.

Örn/ I get up early everday > Her gün erken kalkarım.

Kelimelere teker teker bakalım nasıl çevirmişiz görelim. “everday>her gün”, “early>erkan”, “get up>kalkmak”, “I>ben”. Gördüğünüz gibi bu cümle tamamıyla tersten çevrilmiş. Ancak her zaman böyle olmayabilir. Siz şimdilik genelinin böyle olduğunu bilin.

Not: Cümlenin Türkçe karşılığında fark ettiyseniz “Ben” yazmıyor ancak cümlenin sonunda “m” harfi gizli özne olarak belirtilmiş. Yani “Ben her gün erkan kalkarım.” yerine “Her gün erken kalkarım.” demek daha pratik.

Object Pronouns (Nesne Zamirler)

MeBana,Beni
YouSana,Seni
HimOna,Onu(erkek)
HerOna,Onu(kız)
ItOna,Onu(insan dışı)
UsBize,Bizi
ThemOnlara,Onları

Not: You ve It, hem Subject hemde Object pronoun da kullanılmış. Peki biz bunları nasıl ayırt edeceğiz ? İngilizce’de eğer Özne, fiilden önce gelir, Nesne ise fiilden sonra gelir.

Object Pronuons Cümle İçinde Kullanımı

Object pronuns, fiili yapan değil fiilden etkilenendir. Subject pronouns fiili etkileyen veya durumda nitelenendir. Şimdi İngilizce’de en çok bildiğimiz cümleyi örnek verelim ve konuyu iyice anlayalım.

Örn/ I love you > Seni seviyorum.

Bu cümlenin subject ve object pronounu nedir diye sorsak acaba cevap verebilir misiniz ? Aşağıyı okumadan önce biraz düşünün. Notlara bir bakın bu kısa cümleden çok şey öğrenebilirsiniz.

Subject Pronoun > I

Object Pronoun > You

Burada fark ettiyseniz “You” hem cümlenin başında kullanılmamış hem anlam bakımızdan etkileyen değil etkilenendir. Object pronouns tablosuna bakarak “seni”nin karşılığı olduğu görebilirsiniz.
Subject and Object Pronouns Exercises (Soruları)