Superlative Adjectives Konu Anlatımı

Superlative Adjectives, bir grubun veya topluluğun içerisinde “en ___” sıfatlısını ifade etmek için kullanılır. Örneğin, en akıllı, en hoşgörülü, en dürüst şeklindeki sıfat ifadeleridir. Bir topluluğu veya gurubu belirtmek şart değildir ancak genellikle bu belirtilir. Örneğin, okuldaki en çalışkan öğrenci.

Superlative Adjectives Gramer Yapısı

(Özne) + (Yardımcı fiil) + (the) + (most+sıfat/sıfat+est)
Örn/ Cevdet is the most intelligent student in the class. > Cevdet sınıftaki en akıllı öğrencidir.
Örn/ Ali is the tallest among us > Cevdet aramızda en uzunumuzdur.

1) Superlative adjectives, mutlaka başına the ekini alır.
2) Sıfat tek heceli ise sonuna -est ekini alır.
3) Sıfat çok heceli ise başına most eki alır.

Sıfatlar bilindiği üzere ismi niteleyen sözcüklerdir. Yani genel olarak sıfatlar isimlerden önce gelir. Örneğin, akılı çocuk tamlamasındaki gibi. Akıllı, bir sıfattır çocuk ise isimdir.

Ancak sıfatı, özneyi nitelemek için kullandığımızda sıfat özneden sonra gelir. Örneğin, Ali akıllıdır cümlesinde Ali, öznemiz, akıllı ise sıfatımızdır.

Tek Heceli Sıfatlara “-est” Getirme Kuralları

1) Sıfatın Sonu “-e” ile Biterse
Sonuna sadece “-st” eklenenir.
Örn/ Large > Largest
Örn/ Brave > Bravest

2) Sıfatın Sonu “-y” ile Biterse
Sıfattan “-y” harfi kalkar ve yerine “-iest” eki getirilir.
Örn/ Busy > Busiest
Örn/ Easy > Easiest

3) Sıfatın Sonu (sessiz+sesli+sessiz) Harfler ile Bitiyorsa ve Son Harf (w,x,y) Değilse
Son harf tekrar edilir ve “-est” eki getirilir.
Örn/ Big > Biggest
Örn/ Fat > Fattest

4) Bu Kurallar Haricindeki Tüm Sıfatlar
Sonuna “-est” alarak Comparative Adjective olabilir.
Örn/ Cheap > Cheapest
Örn/ Tall > Tallest

Irregular (Düzensiz) Superlative Adjectives

Sonuna -est getirme kurallarına uymayan sıfatlar aşağıdadır bu sıfatları ezberlemelesiniz.
Örn/ Bad > Worst
Örn/ Good > Best
Örn/ Far > Farthest/Furthest
Örn/ Little > Least

Superlative Adjectives Örnek Cümleleri

Örn/ You gave the nicest gift to me. > Bana en güzel hediyeyi verdin.
Örn/ I bought the cheapest mic for test. > Test için en ucuz mikrofonu aldım.
Örn/ Cevdet is the tallest person in the family. > Cevdet ailedeki en uzun kişidir.
Örn/ This is the most expensive computer in there. > Bu oradaki en pahalı bilgisayar.
Örn/ This is the best meal I have ever had. > Bu, yediğim en güzel yemek.
Örn/ You asked me the most difficult question. > Bana en zor soruyu sordun.
Örn/ Ali is the most generous person I have ever met. > Ali tanıdığım en cömert kişi.

Not: Superlative adjectives önlerine istisnasız mutlaka the eki konulmalı bu çok sıkça unutulan bir hatadır dikkat etmek gerek.