Past Continuous Tense Konu Anlatımı (When,While)
Past Continuous Tense Konu Anlatımı (When,While)

Past Continuous Tense, geçmişte bir fiili yapıyor olduğunuz, belirli zaman aralıklarını ifade etmek için kullanılır. Past Continuous Tense konu anlatımı dersimizde, cümle yapısını, örnek cümleleri ...