There is/There are Konu Anlatımı – Kullanımı – Örnekleri

There is, There are, İngilizce’de bir nesnenin bulunup bulunmadığını belirtmek için kullanılır. Yani nesne eğer var ise, mevcut ise “bu nesne var, bu nesne mevcut” demek için veya tam tersi yok demek için kullanılır. Örnek verecek olursak “Masanın üstünde bir kalem var.” cümlesinde “var” kelimesinin karşılığıdır.

There is ile There are Arasındaki Fark Nedir ?

Aslında yardımcı fiilerden de anlaşılacağı üzere There is, tekil ve sayılamayan nesneler için kullanılırken, There are çoğul nesneler için kullanılır. Örnek olarak şu iki cümleye inceleyelim.

ÖrnThere is a pen on the table. > Masanın üstünde bir kalem var.

ÖrnThere are pens on the table. > Masanın üstünde kalemler var.

Şimdi There is, There are gramer yapısını, kullanımını ve örneklerini görelim.

There is Gramer Yapısı ve Kullanımı

Olumlu Cümlelerde
(There is) + (Tekil nesne ismi/Sayılamayan nesne ismi)
ÖrnThere is a bottle of water in my bag > Çantamda bir şişe su var.

Olumsuz Cümlelerde
(There isn’t) + (Tekil nesne ismi/Sayılamayan nesne ismi)
Örn/ There isn’t any sugar in the package. > Pakette hiç şeker yok.

Soru Cümlelerinde
(Is) + (there) + (Tekil nesne ismi/Sayılamayan nesne ismi)
Örn/ Is there some money in your pocket. > Cebinde biraz para var mı ?

Not: “Tekil nesne ismi/Sayılamayan nesne ismi”, dediğimiz aslında öznedir.

Not: Bizde “var” kelimesi 2 türlü anlama gelir. Örneğin “cebimde para var” cümlesi o nesnenin varlığını bildirir. “Param var” cümlesi ise sahiplik bildirir. Biz There is ve There are’ı nesne varlığında kullanırız. Ancak sahiplik bildiren bir cümle ifade ederken “have/has” veya “have got/has got” kullanmalıyız. Yani “Param var.” cümlesini There is ile kuramayız.

There are Gramer Yapısı ve Kullanımı

Olumlu Cümlelerde
(There are) + (Çoğul nesne ismi)
ÖrnThere are 2 speakers in the computer > Çantamda bir şişe su var.

Olumsuz Cümlelerde
(There aren’t) + (Çoğul nesne ismi)
Örn/ There aren’t children in the garden. > Çocuklar bahçede yok.

Soru Cümlelerinde
(Are) + (Çoğul nesne ismi) + (there)
Örn/ Are there 20 desk in the class. > Sınıfta 20 sıra var mı ?

Not: Çoğul ve tekil isimler ile “some ve a lot of” kullanılabilir. Böyle durumlarda siz ismin sayılabilen nesne mi yoksa sayılamayan nesnemi olduğuna bakın. Eğer sayılamayan(uncountable) ile “There is” eğer sayılan nesne(countable) ise “There are” gelir. Aşağıdaki örnekler inceleyelim.

“There isn’t/There aren’t” ile “There is no/There are no” Arasındaki Fark

Bu iki kalıpta cümleyi olumsuz yapmak için kullanılır. Yani bir nesnenin olmadığını ifade etmek için kullanılır. Ancak gramer yapısı için bir incelememiz gerekir.

1) Eğer sayılamayan nesnenin olmadığı ifade edecek isek “There isn’t” veya “There is no” şeklinde cümle kurmalıyız.

Örn/ There isn’t sugar
Örn/ There is no sugar

2) Eğer sayılabilen nesnenin olmadığını ifade edecek isek “There aren’t” veya “There are no” şeklinde cümle kurmalıyız.

Örn/ There aren’t apples
Örn/ There are no apples

3) Eğer sayılabilen nesnenin hiç olmadığını ifade edecek isek “There aren’t any” veya “There are no” şeklinde cümle kurmayız.

Örn/ There aren’t any apples
Örn/ There are no apples

There is/ There are ile İlgili Örnek Cümleler

Örn/ There is some milk in the fridge. > Dolapta biraz süt var.
Örn/ There are some apples in the basket. > Sepette biraz elma var.
Örn/ Are there any children at home. > Evde hiç çocuk var mı ?
Örn/ There is no cheese in the fridge. > Dolapta hiç peynir yok.
Örn/ There isn’t a phone in my pocket. > Cebimde telefon yok.
Örn/ There are a lot of books on the desk. > Sıranın üstünde bir sürü kitap var.
ÖrnAre there 22 players on the pitch. > Sahada 22 oyuncu var mı ?
Örn/ There aren’t 6 liras in my piggy bank. > Kumbaramda 6 lira yok.
Örn/ There aren’t any liras in my piggy bank. > Kumbaramda hiç lira yok.
Örn/ There are no liras in my piggy bank. > Kumbaramda lira yok.
Örn/ Are there 22 players on the pitch. > Sahada 22 oyuncu var mı ?